สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทคนิคใหม่ กรีดยางแบบขั้นบันได ยืดอายุไม้ เพิ่มน้ำยาง 2 เท่า

จาก เทคโนโลยี่ชาวบ้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

สุจิต เมืองสุข Email : cheetahmom6@gmail.com

เทคนิคใหม่ กรีดยางแบบขั้นบันได ยืดอายุไม้ เพิ่มน้ำยาง 2 เท่า

วิธี การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยางทำได้ด้วยการกรีดยาง โดยทั่วไปเกษตรกรชาวสวนยางพาราจะมีความรู้ความเข้าใจในการกรีดยางที่ไม่ต่าง กัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีกรีดยางแบบที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในการเปิดกรีด ครั้งแรก ต้นยางมีอายุประมาณ 7 ปีครึ่ง หรือมีขนาดเส้นรอบวงของต้นยางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร วัดที่ความสูงจากพื้นดินขึ้นมา 150 เซนติเมตร และกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

แต่ การดูแลรักษาต้นยางเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ หากไม่ศึกษาวิธีการปลูกยางและกรีดยางที่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหากรีดยางทั้งที่ยางไม่สมบูรณ์ ไม่ใส่ปุ๋ย ทำให้ต้นยางแคระแกร็น หรือปัญหาที่พบมากที่สุดคือ หน้ายางตายจากการกรีดยางถี่เกินไปกรีดยางแบบขั้นบันได

ยืดอายุยาง กรีดได้นาน


3 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณอภิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท พร้อมทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย คุณอรุณ ไชยานุกูล และ คุณอธิคม ขุนแก้ว นำระบบการกรีดยางแบบใหม่ เรียกว่า การกรีดยางแบบขั้นบันได เข้าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรสวนยางในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ทดลองทำ และมีเกษตรกรสวนยางพาราบางส่วนกล้าตัดสินใจเปลี่ยนมากรีดแบบขั้นบันได พบว่า น้ำยางที่ได้รับจากการกรีดยางมากขึ้น และมีหน้ายางสำหรับกรีดยางเหลืออยู่มาก

การกรีดยางแบบขั้นบันได เป็นการนำผลการศึกษาวิจัยการกรีดยางจากประเทศฝรั่งเศส ที่ คุณวันชัย เลิศรัตนไพบูลย์ เจ้าของ บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด ซื้อขั้นตอนและความรู้ทั้งหมดมาเมื่อ 10 ปีก่อน นำมาใช้กับสวนยางพาราที่มีอยู่ขณะนั้น พร้อมกับนำ "เอทิลีน" เข้ามาช่วยเพิ่มน้ำยาง

คุณอภิชัย ให้ข้อมูลว่า การกรีดยางแบบขั้นบันได แท้จริงมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการกรีดยาง เพราะการกรีดยางทำโดยใช้พื้นที่ของเปลือกยางเพียง 4 นิ้ว จากปกติจะกรีดเปลือกยางกว้าง 8-12 นิ้ว ทำให้ประหยัดพื้นที่หน้ายาง ซึ่งการกรีดหน้ากว้างเพียง 4 นิ้ว หรือ 1 ใน 3 ของลำต้น เพื่อยืดอายุการกรีดยางได้นานขึ้น จากปกติ 25 ปี ก็จะเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้ต้นยางมีเวลาพักฟื้นเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำยางขึ้นมาทดแทนน้ำ ยางที่สูญเสียไป ต้นยางจึงเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติเปิดกรีดแรก จากโคน 50 เซนติเมตร

ยางมีแผลน้อย ไม่ทำลายท่อน้ำยาง
วิธีการกรีดยางแบบขั้นบันได

1. การเปิดกรีดครั้งแรก ให้วัดจากโคนขึ้นมา 50 เซนติเมตร แล้วกรีดลงมา 20 เซนติเมตร

2. หลังจากกรีดลงมา 20 เซนติเมตร แล้ว ให้วัดขึ้นมาจากรอยเริ่มกรีดเดิมขึ้นไปอีก 10 เซนติเมตร แล้วกรีดลงจนชนรอยเริ่มกรีดเดิม

3. ให้กรีดแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงระดับ 150 เซนติเมตร จากโคนต้น แล้วจึงขึ้นแนวกรีดใหม่

การ กรีดยางแบบขั้นบันได เริ่มพัฒนาจากการศึกษาระบบสรีรวิทยาและโครงสร้างของต้นยาง โดยธรรมชาติของระบบท่อน้ำยางจะเวียนจากบนลงล่างและหมุนตามเข็มนาฬิกา การกรีดระบบนี้จะทำให้ต้นยางมีบาดแผลน้อยที่สุด และไม่ตัดทำลายระบบของท่อน้ำยางก่อนเวลาอันควร

"ปัจจุบัน ยางอายุ 7 ปีครึ่ง มีขนาดเส้นรอบวงต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หาได้ยาก แต่ถ้าเราต้องการกรีดยางตอนอายุ 7 ปีครึ่งจริงๆ ควรเลือกจุดกรีดยาง ช่วงโคนของต้นยางจะใหญ่ที่สุด ช่วงกลางจะเล็กที่สุด ถ้าเราเริ่มกรีดที่ 1.50 เมตร ถือว่าเราไปทำงานจุดที่อ่อนแอของต้นยางก่อน เหมือนการไปยับยั้งการเจริญเติบโต เพราะน้ำยางมาจากบนลงล่าง ถ้าให้ถูกต้องตามหลักสรีระของต้นยาง จะต้องกรีดจุดที่แข็งแรงก่อน โดยกรีดจากล่างขึ้นบน ขยับไปเรื่อยๆ" คุณอภิชัย เล่า

คุณอภิชัย ยอมรับว่า การเปิดกรีดด้วยการกรีดยางแบบขั้นบันได ระยะ 1-2 ปีแรก จะได้น้ำยางน้อยกว่าการกรีดยางปกติ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ได้น้ำยางในระยะยาว จากเดิมที่ต้นยางจะมีอายุกรีดได้ 25 ปี ก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการตอบสนองความต้องการกรีดยางในระยะยาว เหตุที่ทำให้กรีดยางได้ระยะยาว เพราะการกรีดแบบขั้นบันได จะกรีดเพียง 1 ใน 3 ส่วน หรือ ประมาณหนึ่งฝ่ามือ ทำให้แผลหน้าสั้นลง จากเดิมมีพื้นที่กรีดยางเพียง 3 หน้า เพิ่มเป็น 6 หน้า ดังนั้น เมื่อยางถูกทำลายน้อย ต้นยางจะเติบโตได้มาก

ปริมาณน้ำยางจากต้นยาง อายุประมาณ 5-7 ปี เปิดกรีดยางแบบปกติ 1 ต้น จะได้น้ำยางปริมาณไม่เกิน 10 กิโลกรัม ต่อปี แต่ถ้ากรีดแบบขั้นบันไดโอกาสที่จะได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า

ดับเบิ้ลเท็กซ์ อุปกรณ์เสริม

เติม "เอทิลีน" เร่งน้ำยาง

นอก เหนือจากการนำงานวิจัยศึกษามาปรับให้อยู่ในรูปของการใช้งานจริง ทีมงานของคุณอภิชัยยังร่วมกันคิดค้นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มผลผลิตน้ำยางให้ กับเกษตรกรสวนยางพารา ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งน้ำยางที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยในประเทศไทยเพียง เครื่องเดียว

คุณอภิชัย กล่าวว่า บริษัทผลิตอุปกรณ์เพิ่มน้ำยาง เรียกว่า "ดับเบิ้ลเท็กซ์" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มน้ำยาง 3-5 เท่า โดยการเพิ่มฮอร์โมน "เอทิลีน" เข้าไปในโครงสร้างของต้นยางให้เกิดความสมดุล ทำให้ระบบต่างๆ ของต้นยางสมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้การทำงานของรากแข็งแรง การลำเลียงอาหารสมบูรณ์ การสังเคราะห์แสงสมบูรณ์ การผลิตน้ำยางปริมาณมากขึ้น การขยายตัวของท่อน้ำยางมากขึ้น และระบบภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ จะดีขึ้น

"การปลูกยางใหม่ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปี และต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าไร่ละ 30,000-35,000 บาท เกษตรกรจึงควรเลือกวิธีกรีดยางที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยการใช้เอทิลีน ซึ่งจะช่วยให้สามารถกรีดยางได้นานขึ้น และช่วยประหยัดเวลา รวมถึงต้นทุนในการปลูกใหม่ จากเดิมที่ต้องโค่นยางทิ้งหลังกรีดยางได้ 20-25 ปี เท่านั้น"

สำหรับการสร้างอุปกรณ์ช่วยเพิ่มน้ำยาง คุณอภิชัย นำมาจากผลการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ที่พบว่า เอทิลีนช่วยกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ กลูตามีนซินเทส ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ช่วยสร้างโปรตีน และโปรตีนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้นยางนำไปสร้างน้ำยาง ทำให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เอทิลีนยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารในเซลล์ท่อน้ำยาง ทำให้ต้นยางสามารถนำอาหารไปสร้างเนื้อเยื่อได้ดีขึ้น รวมทั้งทำให้เม็ดยางในน้ำยางจับตัวกันช้าลง น้ำยางจึงไหลออกจากต้นยางได้นานขึ้นกว่า 12-15 ชั่วโมง จากปกติ 3-4 ชั่วโมง

ใช้กับต้นยาง 12 ปี ขึ้น

เพิ่มน้ำยาง 3-5 เท่า


คุณ อภิชัย แนะนำว่า แม้การกรีดยางแบบขั้นบันไดจะช่วยยืดอายุยางได้ และส่งผลให้เกษตรกรได้น้ำยางจากต้นยางในเวลาที่ยาวนานขึ้น แต่ในการทดลองนำอุปกรณ์ช่วยเพิ่มน้ำยาง หรือดับเบิ้ลเท็กซ์เข้ามาใช้ประกอบด้วย จะเพิ่มน้ำยางอีก 3-5 เท่าทีเดียว

"ตัวอย่าง การติดดับเบิ้ลเท็กซ์ที่ต้นยาง อายุ 7-8 ปี ที่ไม่ได้กรีดยางแบบขั้นบันได จะได้น้ำยางที่กรีดได้ 1 วัน ประมาณ 6-7 แผ่น ต่อไร่ จากเดิมได้น้ำยางเพียง 1-1.5 แผ่น เท่านั้น และถ้าติดดับเบิ้ลเท็กซ์ที่ต้นยางอายุเท่ากัน แต่กรีดยางแบบขั้นบันไดตั้งแต่เริ่ม จะได้น้ำยางที่กรีดได้ 1 วัน ไม่ต่ำกว่า 8 แผ่น หากยางสมบูรณ์ดีอาจได้มากถึง 14 แผ่น แต่ที่สำคัญควรใช้อุปกรณ์ดับเบิ้ลเท็กซ์กับต้นยางที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป เพราะยางที่อายุน้อยกว่านั้น เนื้อเยื่อยังไม่แข็งแรง"

ข้อจำกัดที่เกษตรกรควรทราบ เมื่อต้องการเพิ่มน้ำยางด้วยดับเบิ้ลเท็กซ์

1. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้อง คือ กรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน หรือ กรีดยาง 1 วัน หยุด 3 วัน (หากน้ำยางไหลนานกว่า 15 ชั่วโมง) เนื่องจากต้นยางต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อย 60-72 ชั่วโมง ในการผลิตน้ำยางขึ้นมาใหม่

2. ใส่ปุ๋ยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ขีด เพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้อยู่ในระดับดี

สำหรับยางแก่ ให้ใช้ปุ๋ย สูตร 30-5-18

สำหรับยางอ่อน ให้ใช้ปุ๋ย สูตร 15-7-18

3. ห้ามไถพรวน เพราะเป็นการตัดรากฝอยของต้นยางที่ใช้ในการดูดน้ำและหาอาหาร การไถพรวนจะลดประสิทธิภาพในการหาอาหาร และทำให้ผลผลิตน้อยลง 3-4 เดือน และห้ามใช้ยาฆ่าหญ้า เพราะสารเคมีจะทำลายระบบรากฝอยของต้นยาง

4. ควรปลูกพืชคลุมดิน เพราะการปลูกพืชคลุมดินเป็นการรักษาความชื้นให้กับต้นยาง และทุกวันนี้ฝนตกไม่ตามฤดูกาล จึงต้องรักษาความชื้นในสวนยางให้มากที่สุด

เอทิลีนชะลอลูตอยด์จับน้ำยาง

ลงทุน 13 บาท ต่อต้น

เมื่อ ถามถึงปัจจัยเสี่ยงกรณีที่ต้นยางได้รับเอทิลีน คุณอภิชัย กล่าวว่า จากการทดลองและศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และ ฝรั่งเศส ไม่พบผลกระทบทุกด้าน เพราะโดยปกติเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วในต้นยาง ทุเรียน ขนุน กล้วย สับปะรด แต่ถ้าเอทิลีนมีมากจะช่วยให้ท่อน้ำยางปิดตัวช้าลง น้ำยางไหลได้นานขึ้น เอทิลีนจะช่วยชะลอการแตกตัวของลูตอยด์ ซึ่งตัวลูตอยด์เป็นตัวจับน้ำยางทำให้น้ำยางหยุดไหล เมื่อเอทิลีนไปช่วยชะลอการแตกตัว จึงทำให้น้ำยางไหลได้นานขึ้น

"เอทิลีน มีข้อดีก็จริง แต่ควรให้อย่างพอเหมาะ หากให้มากเกินไป ต้นยางอาจชะงักการปล่อยน้ำยาง หรือปรับตัวให้เปลือกแข็งขึ้นและอาจเป็นโรคหน้ายางแห้งได้"

สำหรับ การใช้ดับเบิ้ลเท็กซ์ อุปกรณ์ 1 ชุด ใช้กับต้นยาง 1 ต้น ราคาต่อชุด 45 บาท มีอุปกรณ์ 4 ชิ้น ได้แก่ ถุงเก็บฮอร์โมน วาล์วปล่อยฮอร์โมน หัวปล่อยฮอร์โมน ตัวตอกหัวปล่อยฮอร์โมน ส่วนเอทิลีนจะอยู่ในรูปของก๊าซบรรจุในกระป๋องหัวฉีด ราคา 120 บาท 1 กระป๋อง สามารถฉีดฮอร์โมนได้ 100-120 ต้น ขึ้นกับการกดให้ฮอร์โมนแต่ละต้น และให้เอทิลีนทุก 10 วัน ต่อครั้ง โดยอุปกรณ์แต่ละชุดสามารถใช้ได้นาน 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา

"การลงทุนกับอุปกรณ์ดับเบิ้ลเท็กซ์ปีละ 10 บาท ต่อต้น ฮอร์โมนต่อเดือน ประมาณ 3 บาท ต่อต้น รวมลงทุนครั้งแรก 13 บาท น้ำยางที่ได้รับ 3 ครั้ง รวมปริมาณเกือบแผ่นครึ่ง หากคิดราคายางได้ ประมาณ 100 บาท แต่ได้น้ำยางมาช่วยผ่อนเรื่อยๆ"

ทั้งการกรีดยางแบบขั้นบันได และการให้เอทิลีนเพิ่มเวลาการไหลของน้ำยาง เป็นทางเลือกใหม่ในการเพิ่มรายได้จากการทำสวนยางพารา หากสนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มน้ำยางหรือการกรีดยางแบบ ขั้นบันได สอบถามโดยตรงได้ที่ ทีมงานดับเบิ้ลเท็กซ์ บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 297/2-3 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ คุณอภิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ โทรศัพท์ (089) 788-6667 คุณอรุณ ไชยานุกูล โทรศัพท์ (086) 293-6977 และ คุณอธิคม ขุนแก้ว โทรศัพท์ (081) 797-6339

ยินดีตอบทุกข้อซักถาม


ล้อมกรอบ

เอ ทิลีน เป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูปก๊าซไวไฟ ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ แต่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก และช่วยให้ผลสุกเร็วขึ้น พืชสามารถสร้างเอทิลีนขึ้นได้เกือบทุกส่วนของลำต้น จากกระบวนการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) นับตั้งแต่ส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด แต่โดยปกติพืชจะผลิตเอทิลีนออกมาในปริมาณน้อยมาก

Tags : เทคนิคใหม่ กรีดยางแบบขั้นบันได ยืดอายุไม้ เพิ่มน้ำยาง 2 เท่า

view