สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เลี้ยงไส้เดือนดินด้วยมูลวัวนม

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

"ไส้เดือน แอฟริกา” จัดเป็นไส้เดือนดินตัวใหญ่และขยายพันธุ์ได้เร็ว จึงเหมาะที่จะเลี้ยงไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ต่าง ๆ เช่น ปลา,ไก่,เป็ดและนก เป็นต้น โดยเลี้ยงเป็นโปรตีนเสริม        
   
ไส้เดือนแอฟริกายังเป็นที่นิยมของหมู่นักตกปลาเพราะไม่มีกลิ่นคาว ไส้เดือนแอฟริกายังมีความสามารถในการย่อยสลายขยะปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นไส้เดือนที่มีขนาดลำตัวใหญ่ ทำให้ในปัจจุบันจึงมีเกษตรกรและผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกาเพื่อผลิตเป็น มูลไส้เดือนมากขึ้นเป็นลำดับ
   
คุณดุลเดช เผดิมชิต  ชาวสมุทรสาคร ศึกษาและได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกาได้ให้ความคิดเห็นในการ เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินให้ประสบผลสำเร็จเริ่มแรกจะต้องมีการจัดเตรียมที่อยู่ สำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้เหมาะสม ที่อยู่สำหรับไส้เดือนดินนั้นควรจะมีสภาพความชื้นอยู่ที่ 70-80% มีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 6-7 (ค่า pH= 6-7) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-29 องศาเซลเซียส (ไม่ร้อนและเย็นจนเกินไป)
   
สำหรับวัสดุที่จะใช้เลี้ยงไส้เดือนดินควรจะเป็นอินทรียวัตถุที่มีอนุภาค เล็ก,โปร่งและย่อยสลายง่ายเพื่อที่ไส้เดือนดินจะดูดกินได้เร็วขึ้น คุณดุลเดชยังได้บอกว่าอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือนดินได้แก่มูลสัตว์ ชนิดต่าง ๆ หรือเศษผักและผลไม้ที่เหลือจากครัวเรือน คุณดุลเดชได้ทดลองใช้วัสดุหลากหลายชนิดในการเลี้ยงไส้เดือนดิน สุดท้ายเลือกใช้มูลวัวนมล้วน ๆ เพียงอย่างเดียว โดยให้เหตุผลว่าหาได้ง่ายซึ่งสะดวกในการเตรียมอาหารและประหยัดเวลา
   
ขั้นตอนในการเตรียมบ่อเลี้ยงและวิธีการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกา เริ่มจากการนำมูลวัวมาทุบหรือบดให้ละเอียดแล้วจึงเทลงในบ่อเลี้ยงโดยให้มูล วัวนมมีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นจึงใช้น้ำรดมูลวัวให้ชุ่มทั้งด้านบนและด้านล่าง หลังจากนั้น 2 วัน ภายในกองมูลวัวจะเกิดความร้อนขึ้น ปล่อยให้กองมูลวัวหมักทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์เพื่อให้เย็นตัวลงเสียก่อน ปล่อยไส้เดือนแอฟริกาอัตรา 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) ต่อพื้นที่บ่อเลี้ยง 1 ตารางเมตร
   
เลี้ยงไส้เดือนดินไปประมาณ 45 วัน มูลวัวทั้งหมดจะถูกไส้เดือนกินจนกลายเป็นมูลไส้เดือนดินทั้งบ่อ นำมูลไส้เดือนในบ่อเลี้ยงไปคัดแยกตัวไส้เดือนออกและนำมูลไส้เดือนมาผึ่งใน ร่มสัก  2 วันเพื่อให้ความชื้นลดลง นำมูลไส้เดือนมาร่อนผ่านตะแกรงขนาดความถี่  2 มิลลิเมตรและนำมูลไส้เดือนบรรจุลงถุงเพื่อจำหน่ายหรือใส่เป็นปุ๋ยให้กับ ต้นไม้ต่อไป
   
คุณดุลเดชยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามูลไส้เดือนยังสามารถนำมาทำน้ำสกัดชีวภาพ โดยใช้อัตราส่วนมูลไส้เดือน 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน นำน้ำมารดให้ต้นไม้จะช่วยให้เจริญเติบโตเร็ว.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ

Tags : เลี้ยงไส้เดือนดินด้วยมูลวัวนม

view