สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เหล็กดามัสกัส (1)

จาก วิกิพีเดีย


เหล็กดามัสกัสเป็นชนิดของเหล็กที่ใช้สำหรับการผลิตใบมีดดาบในตะวันออกใกล้ทำด้วยเหล็ก wootzนำเข้ามาจากอินเดียตอนใต้ . ดาบเหล่านี้มีลักษณะที่โดดเด่นของรูปแบบโค้งของลายเส้นลักษณะคล้ายสายน้ำไหล ใบมีดดังกล่าวถูกขึ้นชื่อว่าทนทานและความสามารถลับคมได้ง่าย.

เหล็กเป็นชื่อเรียกตามหลังเมืองหลวงของซีเรียชื่อดามัสกัส ซึ่งอาจใช้ตามชื่อมีดที่ทำขายในเมืองดามัสกัส หรืออาจจะหมายถึงลักษณะของรูปแบบโดยการเปรียบเทียบกับลายผ้าดามัส.

วิธีการผลิตเหล็กดามัสกัสเดิมไม่เป็นที่รู้จัก ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะทำขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากความแตกต่างในวัตถุดิบและเทคนิคการผลิต มีหลายคนในปัจจุบันได้อ้างว่าพวกเขาได้ค้นพบวิธีการที่เหล็กดามัสกัสดั้งเดิมแล้ว.

ชื่อเสียงและประวัติของเหล็กดามัสกัสได้ก่อให้เกิดตำนานมากมาย เช่นความสามารถในการตัดผ่านลำกล้องปืนไรเฟิล หรือมีความคมขนาดสามารถตัดเส้นผมให้หล่นลงบนใบมีดได้ง่ายๆ.ทีมวิจัยในเยอรมนีตีพิมพ์รายงานในปี 2006 เผยให้เห็นเส้นลวดนาโนและท่อคาร์บอนนาโนในใบมีดซึ่งตีจากเหล็กดามัสกัส. แม้ว่าการใช้เหล็กบางชนิดที่ทันสมัยและมีระสิทธิภาพสูงกว่าในปัจจุบัน ลักษณะทางเคมีเหล่านี้ก็จะทำให้เหล็กที่ใช้ในการผลิตมีดจะมีความพิเศษตามช่วงเวลาที่ตีมีด.เหล็กดามัสกัสเป็น  superplastic และแข็งแรงมากในเวลาเดียวกัน. ระหว่างการรหลอมเหล็กเพื่อที่จะให้ได้ก้อนโลหะ wootz  (*1), เศษไม้,วัสดุชีวมวลและใบไม้ จะใช้ในการทำให้เกิด carburizing เพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อโลหะที่ทำการหลอมทำให้ก้อนเหล็กที่หลอมได้ มีองค์ประกอบของ microalloying จำนวนมาก ก้อนโลหะนี้จะถูกนำมาหลอมและตีเป็นมีดดามัสกัส และการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าท่อนาโนคาร์บอนได้มาจากเส้นใยพืช ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าในก้อนเหล็กมี ท่อนาโนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญบางคนหวังว่า การค้นพบท่อนาโนในเหล็กดามัสกัสดั้งเดิม จะทำให้พวกเขาสามารถรวิเคราะห์ได้ใกล้ชิดมากขึ้น.

การตีมีดจากเหล็กดามัสกัส, ศตวรรษที่ 1900

ใบมีดดามัสกัสได้มีรผลิตในแถบประเทศตะวันออกใกล้ โดยตีจากก้อนเหล็ก wootz ที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย , ศรีลังกา . หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ากระบวนการหลอมเหล็กเริ่มต้นในแถบรัฐทมิฬนาฑูในปัจจุบัน. ชาวอาหรับได้นำเหล็ก wootz จากอินเดียไปยังเมืองดามัสกัสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาวุธซึ่งกำลังเติบโต. จากศตวรรษที่ 3 ถึง ศตวรรษที่ 17 ที่ประเทศอินเดียได้มีการส่งออกก้อนหล็กไปยังตะวันออกกลาง.

การหายไปของเทคนิคการตีดาบดามัสกัส

การผลิตของเหล็กลวดลายค่อย ๆ หายไปและหายไปโดยสิ้นเชิง ประมาณ ปี คศ. 1750 พร้อมขบวนการหลอมเหล็ก. ทฤษฎีใหม่หลายทฤษฎีได้พยายามที่จะอธิบายว่า การหายไปนี้เกิดจากการตัดขาดของเส้นทางการค้าที่ใช้ในการลำเลียงก้อนโลหะ, การขาดแคลนเหล็กที่บริสุทธิ์ , การสูญหายไปของความรู้ในการผลิตเหล็กที่สูญหายเนื่องจากขาดการถ่ายทอด , การสั่งห้ามอุตสากรรมการผลิตเหล็กระหว่างการปกครองของอังกฤษ หรือมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจากทุกกรณีที่กล่าวมา.

เหล็กดามัสกัสดั้งเดิม หรือwootz ถูกนำเข้าจากอินเดียไปยังดามัสกัส โดยช่างตีเหล็ก เรียนรู้วิธีการหลอมและตีขึ้นมาแป็นดาบ. ด้วยเหตุที่ระยะทางการค้าเหล็กนี้ มีความยาวพอที่จะหยุดการผลิตเหล็กดามัสกัส หรือ อาจสูญเสียเทคนิคการผลิตในอินเดีย รวมทั้งกุญแจสำคัญของความบริสุทธิของธาตุ ทังสแตนหรือวานาเดียม ในวัตถุดิบซึ่งอาจเกิดจากการผลิตในพื้นที่อื่น หรือ อาจเกิดจากการขาดแคลนธาตุที่จำเป็นบางอย่างที่ใช้ในการหลอมเหล็ก.เทคนิคในการควบคุมอุณหภูมิในการหลอมโลหะยังจะสูญหายไป ทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้รูปแบบของเหล็กดามัสกัสไม่เเกิดขึ้น.

การค้นพบของท่อนาโนคาร์บอนในองค์ประกอบของเหล็กดามัสกัสสนับสนุนสมมติฐานนี้ นอกจากสมมติฐานนี้ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากเทคนิคในการผลิตพิเศษบางอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบที่สำคัญ.


*1 เหล็ก wootz

จากวิกิพีเดีย

ภาพศตวรรษที่ 18 แสดงดาบ เปอร์เซียที่ตีจากดามัสกัส . เหล็กเบ้าหลอม เช่นเหล็ก wootz และเหล็กดามัสกัส , แสดงรูปแบบการโค้งงอที่ไม่ซ้ำกันเป็นเพราะการผลมผสานกันระหว่าง เฟอร์ไรท์และซีเมนไทต์ในเหล็ก

เหล็ก wootzเป็นเหล็กหลอม ที่มีลักษณะรูปแบบโค้ง ที่จะเกิดขึ้นจากไมโครคาร์ไบด์ ใน martensite หรือpearlitematric ในไฮคาร์บอนสตีล หรือ โดย เฟอร์ไรท์และ pearlite แถบในเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ. มันได้รับการเริ่มต้นการพัฒนาในอินเดียในศตวรรษที่หกและส่งออกทั่วโลก. มันก็ยังเป็นที่รู้จักกันในโลกยุคโบราณโดยชื่อที่แตกต่างกัน ทั้ง Wootz, Ukku, Hindwani และSeric iron
อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส


Tags : เหล็กดามัสกัส (1)

view