สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

40 ปี การท่องเที่ยวไทย-จีน และนักท่องเที่ยวจีนในไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ทัศนาเออีซี โดย ธีธัช ธุระทอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่โบราณกาล สังคมไทยเปิดกว้างต้อนรับผู้มาเยือนทุกเชื้อชาติ ศาสนา "คนจีน" เอง ก็เดินทางมาติดต่อค้าขายกับประเทศไทย เป็นผู้นำทั้งสินค้า อาหาร และความรู้วิทยาการหลายอย่างมาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ การเดินทางไปมาหาสู่ของคนสองประเทศดำเนินมาอย่างยาวนาน จนนำไปสู่การเดินทางมาไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพของ "คนจีนโพ้นทะเล" ที่เข้ามาทำงานและตั้งรกรากสร้างครอบครัวในเมืองไทยหลายชั่วอายุคน กระทั่งกลายเป็น "คนไทยเชื้อสายจีน" และหล่อหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

สายสัมพันธ์ดังกล่าวและความเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกล ทำให้คนไทย-คนจีน เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเพื่อค้าขายหรือเยี่ยมญาติ ภายหลังที่ เติ้ง เสี่ยว ผิง อดีตผู้นำสูงสุดของจีนได้ส่งเสริมแนวคิดภายใต้หลัก "4 ทันสมัย" เน้นการพัฒนาให้จีนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก คนจีนไม่เพียงแต่มีรายได้สูงขึ้น แต่ยังมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

การหลั่งไหลของข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายนอก กระตุ้นให้คนจีนเกิดความสนใจอยากรู้จักอยากเห็นประเทศอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อม่านที่เคยกั้นคนจีนออกจากโลกภายนอกเปิดขึ้น คนจีนจึงเลือกไปศึกษาต่อในต่างประเทศและไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ความสนใจอยากรู้จักโลกภายนอกดำเนินควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันเป็นระยะเวลา40ปี เราพบเห็นคนจีนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก และ การท่องเที่ยวจัดเป็น "งานอดิเรก" อย่างหนึ่งของคนจีนไปแล้ว ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนาน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคนจีน

สำหรับประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพให้เป็น "ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว" ของประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ จีนเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายและสำคัญมากสำหรับไทย โดยหากพิจารณาจากสถิติแล้ว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยและติดอันดับต้น ๆ ก็คือ "จีน" โดยไตรมาสแรกของปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจีนถึง 2,033,495 คน จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 7,876,726 คน หรือร้อยละ 25.82 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยได้ร่วมกับอีก 34 ประเทศ ทำความตกลงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถขอรับ "Visa on arrival" ได้ การเดินทางมาเมืองไทยจึงง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

ยิ่งมีสาย การบินราคาประหยัดบินตรงจากเมืองต่างๆของจีนมายังไทยจึงไม่แปลกใจที่จะพบเจอ นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของไทย นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีจุดสังเกตเด่นชัดคือ หัวหน้าทัวร์จะถือไม้ยาวที่ปลายผูกผ้าสีหรือตุ๊กตาแขวนอยู่ เพื่อให้ลูกทัวร์ไม่หลงไปที่อื่น ทัวร์ลักษณะนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ทัวร์ลูกเป็ด" เพราะเดินตามกันเหมือนลูกเป็ดเดินตามแม่เป็ดนั่นเอง อย่างไรก็ดี บางครั้งทัวร์ลูกเป็ดอาจไม่น่ารักเหมือนชื่อ ทัวร์ลูกเป็ดบางกลุ่มมักได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยสู้ดีในเรื่องมารยาท เช่น การแซงคิว การใช้ห้องน้ำ หรือการแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

สำหรับนักท่องเที่ยวไทย ประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจและท้าทาย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านภาษา จึงไม่ค่อยพบนักท่องเที่ยวไทยแบกเป้เดินทางไปจีน ส่วนมากมักเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ไปกับบริษัททัวร์
แม้ว่าจีนจะเป็นพรมแดนที่เฟซบุ๊กและกูเกิลเข้าไม่ถึง แต่จีนก็เติบโตอย่างรวดเร็ว เมืองกำลังขยาย ตึกระฟ้ากำลังก่อสร้าง ระบบขนส่งและสาธารณูปโภคกระจายออกไปอย่างทั่วถึง วิถีชีวิตของคนจีน โดยเฉพาะในเขตเมืองกำลังเปลี่ยนไป มีความเป็นตะวันตกมากขึ้น สังเกตได้จากเสื้อผ้า ร้านอาหาร

ความเปลี่ยนแปลงในจีนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จากการเปิดตนเองสู่ตลาดโลก และแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ จนทำให้เกิดลางสังหรณ์ว่า อีกไม่นานทัวร์ลูกเป็ดของนักท่องเที่ยวจีนอาจจะค่อย ๆ ลดลง และอาจกลายเป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ทันสมัย และวางตัวได้เหมาะสมกับการเป็นนักท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น

ปัจจุบัน โฉมหน้านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเริ่มหลากหลายมากขึ้น แล้วจีนเองกลายเป็นตลาดสำคัญของไทยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมไมซ์(MICE) เพราะที่ผ่านมานักธุรกิจจีนเป็นกลุ่มที่เลือกประเทศไทย เป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าจำนวนมากที่สุด ส่งผลให้จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์ 40 ปี ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กันอย่างดีมาโดยตลอด การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและขนาดของตลาดจีน ที่มีมูลค่าการบริโภคนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทำให้จีนเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของไทยนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : 40 ปี การท่องเที่ยวไทย-จีน นักท่องเที่ยวจีนในไทย

view