สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ธีระชัย ชี้พาณิชย์ไม่ตรวจสต็อกข้าวมีความผิด

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ธีระชัย" โพสต์เฟซบุ๊ค ชี้ พาณิชย์ไม่ตรวจสต๊อกข้าวสม่ำเสมอ มีความผิดฐานเว้นปฏิบัติหน้าที่

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ค "Thirachai Phuvanatnaranubala" โดยระบุถึง การตรวจสต๊อกข้าวของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ล่าสุดพบข้าวเสื่อมคุณภาพ โดยเสนอให้กระทรวงพาณิชย์มีผู้สอบบัญชีภายนอก และตรวจสอบโกดังข้าวเป็นประจำ พร้อมมองว่า การที่ไม่ตรวจสต๊อกข้าวเป็นประจำอาจเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

"มีข่าวว่า สตง. ตรวจสต๊อกข้าว และพบว่ามีข้าวเสื่อมสภาพ

ในปี 2554 ในฐานะประธาน ธกส. ผมได้ขอให้ ธกส. จัดทำข้อเสนอแนะแก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันปัญหาโครงการจำนำข้าว ซึ่ง ธกส. ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม ส่งไปให้ทั้งนายกยิ่งลักษณ์ และนายกิตติรัตน์ ไปตั้งแต่ปลายปี 2554

ข้อเสนอแนะข้อหนึ่ง ปรากฏตามรูปถ่ายข้างล่าง คือ

"ให้มีระบบรายงานสต๊อกข้าวเปลือกเป็นประจำ และมีผู้สอบบัญชีภายนอกดำเนินการสอบบัญชีแสดงข้าว (Stock Card) อย่างสม่ำเสมอ " แต่กระทรวงพาณิชย์คงจะไม่ได้ทำตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลผู้สอบบัญชีทั่วประเทศ จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีภายนอก ร่วมกับเซอร์เวยเยอร์ที่เชื่อถือได้ เข้าไปทำการตรวจสต๊อกทุกโกดัง การตรวจดังกล่าว จะต้องทำทั้งด้านปริมาณ และด้านสภาพของข้าว และจะต้องมีมาตรการป้องกันการเวียนเทียนสต๊อกข้าว จากโกดังหนึ่ง ไปอีกโกดังหนึ่งด้วย ถึงเวลาที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการปิดบัญชี และ สตง. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี จะเรียกร้องให้มีการตรวจสต๊อกเสียที

สำหรับธุรกิจเอกชน มาตรฐานบัญชีกำหนดให้ต้องตรวจสต๊อกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่ทำไม กระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลผู้สอบบัญชีทั่วประเทศ จึงจะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การเพิกเฉย ไม่สนใจตรวจสต๊อกสม่ำเสมอ อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผิด มาตรา 157"


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ธีระชัย พาณิชย์ ไม่ตรวจสต็อกข้าว มีความผิด

view