สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์ ต้านทานโรค และแมลง

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์ ต้านทานโรคและแมลง 4 ภูมิภาค คาดสามารถขยายพันธุ์ให้เกษตรกรได้ฤดูกาลผลิตหน้า

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าวใหม่ มีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 18 กข 53 กข 55 และ กขผ3 โดยพันธุ์ กข 18 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 609 กก./ไร่ เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน พันธุ์ กข 55 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 531 กก./ไร่ ในวิธีปักดำ และ 712 กก./ไร่ ในวิธีหว่านน้ำ ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พันธุ์ กข 53 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทานแมลงบั่วในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 725 กก./ไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ชลประทานเขตภาคเหนือตอนบน กขผ 3 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง ให้ผลผลิตสูง หากปลูกในพื้นที่ภาคกลาง 1,046 กก./ไร่ ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ผลผลิต 1,153 กก./ไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง โดยพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง 4 พันธุ์ อยู่ระหว่างการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย คาดว่าจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรได้ในฤดูกาลผลิตหน้า คาดว่า จะสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ทั้งสี่สายพันธุ์ทั่วประเทศ ได้ภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งกรมการข้าว ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำเอกสารประชาสัมพันธุ์ วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 แสนชุด แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศแล้วที่มา : กรมประชาสัมพันธ์


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,อะไหล่ victorinox,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,servival Kit

Tags : กรมการข้าว รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ สายพันธุ์ ต้านทานโรคและแมลง

view