สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เล่าเรื่องเสี่ยงทาย พระโคกินอะไร-หมายถึงอะไร

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       สำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ ถือว่าเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูการทำนา ในแต่ละปี ทางสำนักพระราชวังจะมีการประกาศกำหนด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ตามที่โหรหลวงได้คำนวณไว้ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่จะมีการเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง โดยในปีนี้ (2556)
       
       พระราชพิธีนี้ เป็นงานพระราชพิธีสองอย่างรวมกัน คือ “พระราชพิธีพืชมงคล” เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” อัน เป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ (2556) พระราชพิธีพืชมงคลจะมีในวันที่ 12 พฤษภาคม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม
       
       แต่ส่วนที่สำคัญ และประชาชนรอคอยมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเสี่ยงทายของกินของพระโคที่ทำหน้าที่ไถนาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญ ซึ่งเป็นการทำนายว่า ในปีนั้นๆ การค้าขาย การคมนาคม การเกษตรกรรม และอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์ดีหรือไม่
       
       ซึ่งพระโคที่มาทำหน้าที่ในพระราชพิธีนี้ จะถูกคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ คัดเลือกจากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยในปีนี้ พระโคแรกนาเป็นพระโคพันธุ์ไทย พันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส และพระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคมั่น และพระโคคง
       
       สำหรับอาหารที่นำมาใช้เสี่ยงทายมี 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า ซึ่งจะถูกนำมาให้พระโคกินตั้งแต่ขั้นตอนการฝึกไถ ส่วนในวันจริงนั้น ก็จะไม่มีการงดอาหารพระโคก่อนประกอบพระราชพิธี เพราะจะทำให้พระโคไม่มีแรง หงุดหงิด และอารมณ์ไม่ดี อาจทำให้ไม่สามารถประกอบพระราชพิธีจนเสร็จสิ้นได้

       การเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธุ์ข้าวและไถกลบครบสามรอบแล้ว จากนั้นจะนำอาหารที่ใช้เสี่ยงทายทั้ง 7 อย่างใส่ในกระทงแล้ววางบนถาด เพื่อให้พระโคเลือกกิน จากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวง ดังนี้
       
       หากพระโคเลือกกิน “ข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวโพด” พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี
       
       หากพระโคเลือกกิน “ถั่ว” หรือ “งา” พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ เช่น หญ้าคือภักษาหารของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี
       
       หากพระโคเลือกกิน “เหล้า” พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
       
       หากพระโคเลือกกิน “น้ำ” หรือ “หญ้า” พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี
       
       คำพยากรณ์เหล่านี้ มีขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนในประเทศ ที่จะประกอบอาชีพต่างๆ ต่อไปในภายภาคหน้า และสำหรับในปีนี้ พระโคจะเลือกกินอะไร และจะมีคำทำนายว่าอะไรนั้นก็ต้องรอลุ้นกันในช่วงสายของวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมนี้


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เล่าเรื่อง เสี่ยงทาย พระโค กินอะไร หมายถึงอะไร

view