สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับมือไฟดับ กับแนวคิดประหยัดพลังงานจาก 3 โรงแรมรักษ์โลก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศ “โรงแรมชุมพรคาบาน่า”
       จากข่าวที่ทางประเทศพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ทำให้อาจเกิดไฟฟ้าตกหรือดับในกรุงเทพฯ และภาคใต้ในวันที่ 5 เมษายน ที่จะถึงนี้ สร้างความกังวลให้แก่คนไทยไม่น้อย แค่นึกภาพว่าการอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถใช้โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานนัก แต่ก็อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหลายอย่าง
       
       แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่า ทุกวันนี้เราพึ่งพิงกับพลังงานที่นำเข้ามากเกินไป เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงนับเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้หลายๆ ภาคส่วนหันกลับมาตระหนักถึงการพึ่งตัวเอง รวมไปถึงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในวันนี้ เรามีตัวอย่างของโรงแรม 3 แห่ง ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อรองรับการใช้งานของแขกผู้ เข้าพัก แต่โรงแรมเหล่านี้ได้มีการจัดการพลังงานอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติใช้เองบางส่วน หรือการจัดการขยะให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งผู้ที่สนใจอาจใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติกันได้
สถานีกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล “โรงแรมชุมพรคาบาน่า”
       สำหรับโรงแรมที่เริ่มลงมือทำตามแนวคิดอนุรักษ์เป็นแห่งแรกๆ ก็คือ “โรงแรมชุมพรคาบาน่า” บนหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่ง"วริสร รักษ์พันธุ์ "ผู้บริหารโรงแรมรุ่นที่ 2 ได้ริเริ่มนำแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์และเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงแรมอย่าง จริงจัง
       
       ส่งผลให้ชุมพรคาบาน่าเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโรงแรมที่มีกิจกรรมใน เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การบริหารจัดการจนโรงแรมประสบความสำเร็จ
       
       นอกจากทางโรงแรมจะเปิดบริการห้องพักที่ได้มาตรฐานสำหรับนักท่อง เที่ยวที่มาเยือนหาดทุ่งวัวแล่นและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดชุมพรแล้ว ภายในโรงแรมยังได้สร้างสถานีความรู้ขึ้นบริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน มีการทำแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอปะทิว และยังนำผลผลิตที่ได้นั้นมาใช้ในกิจการของโรงแรม รวมทั้งยังมีมากพอที่จะจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงอีกด้วย และในส่วนของเศษวัสดุอื่นๆ อาทิ น้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็จะนำมาทำเป็นไบโอดีเซล เศษอาหารเหลือทิ้งนำมาทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อบำรุงสวนของภายในโรงแรมเอง
สถานีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร “โรงแรมชุมพรคาบาน่า”
       นอกจากนี้ทางโรงแรมยังได้สร้างเครือข่ายชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ หันมาทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบเต็มรูปแบบ โดยการยึดหลักการคงอยู่ของธรรมชาติเป็นสำคัญ ทำให้ทางโรงแรมกลายเป็นแกนสำคัญร่วมกับชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ธรรมชาติใน พื้นที่ของตนให้คงอยู่ตลอดไป จึงมีผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตัว เองมีอย่างคุ้มค่าเดินทางมาเรียนรู้ ท่องเที่ยว และพักผ่อนที่โรงแรมชุมพรคาบานาไปด้วยในตัว
“แผงโซล่าเซลล์” นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในโรงแรมซีแอนด์เอ็นฯ
       “โรงแรมซีแอนด์เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท” (C&N Kho Khao Beach Resort) ณ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เลือกวิธีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โดยรุ่งสุริยา ปิยะธำรงโรจนา ผู้ บริหารโรงเเรมซีเเอนด์เอ็นฯ เปิดเผยว่า ทางโรงแรมได้ใช้นโยบายการนำเอาพลังงานสะอาดจากธรรมชาติมาใช้ ด้วยการติดระบบกังหันลมและแผงโซล่าร์เซลเพื่อนำพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาใช้ ในการผลิตไฟฟ้า และนำไฟฟ้านั้นมาใช้กับไฟส่องสว่างภายในร้านอาหารของโรงแรม เป็นการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยใช้พลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดเพราะได้มาโดย ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน อีกทั้งทางโรงแรมยังได้ติดตั้งระบบตั้งเวลาเปิดปิดไฟแสงสว่างเป็นเวลา และจะเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานในช่วงกลางวันที่ไม่ จำเป็นต้องใช้
ระบบ”Heat Recovery System” นำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาทำน่ำอุ่น
       นอกจากนั้นทางโรงแรมยังไม่ยอมให้พลังงานความร้อนที่เกิดจากเครื่อง ปรับอากาศนั้นเสียไปเปล่าๆ แต่ได้นำเอาระบบ Heat Recovery System มาใช้ โดยเป็นการนำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาไหลเวียนผ่านแท้งค์น้ำเพื่อทำน้ำ อุ่นในห้องพัก เป็นอีกหนึ่งไอเดียฉลาดในการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นแบบอย่างที่โรงแรมอื่นๆ ควรนำแนวทางไปปรับใช้กัน
บรรยากาศภายในโรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีชภูเก็ต
       อีกหนึ่งโรงแรมรักษ์โลก “โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต” (Movenpick Resort & Spa Karon Beach) บนหาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คุณฮันส์รูดี้ ฟรูทิงเกอร์ ผู้ จัดการทั่วไปโรงเเรมเมอเวนพิค เผยถึงนโยบายของโรงแรมว่า มาจากความต้องการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆภาคส่วนของทางโรงแรม ก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะและรณรงค์ให้ นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การผลิตปุ๋ยใช้ในโรงแรมจากเศษอาหารเหลือทิ้งและเศษใบไม้ การจัดการระบบน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบประหยัดไฟ การใช้ผักผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล และเชิญชวนแขกที่เข้ามาพักร่วมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ที่กล่าวมานั้นถือถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยแต่หากมองถึงผลในระยะยาวแล้วนั้น ก็ถือได้ว่าสามารถช่วยอนุรักษ์และประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
น้ำที่ใช้ภายในโรงแรมเมอเวนพิคฯ ได้มาจากน้ำที่ใช้แล้วนำมาบำบัดและนำกลับมาใช้อีก
       อีกทั้งทางโรงแรมเมอเวนพิค ยังได้วางแผนระยะยาวด้วยการตรวจวัดค่าพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันเพื่อนำมา วิเคราะห์ในการประหยัดพลังงาน ความพยายามในการอนุรักษ์ประหยัดพลังงานนี้ทำให้โรงแรมได้รับรางวัลต้นแบบของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสถาบันกรีนโกลบ(Greenglobe)ถึง สองปีซ้อน โดยสถาบันแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของการของการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่การันตีถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโรงแรมได้เป็นอย่างดี
       
       จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสิ่งแวด ล้อม ธรรมชาติและพลังงาน หากทุกๆ คนมีจิตสำนึกไม่มากก็น้อยที่จะทำให้โลกใบนี้กลับมาสสวยดังเดิม ถึงระยะเวลาที่ใช้จะยาวนานเพียงใดแต่หากเราได้ทำแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนที่มี จิตสำนึกที่ยังรักโลกใบนี้ของเราตลอดไป

ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : รับมือไฟดับ แนวคิด ประหยัดพลังงาน โรงแรม รักษ์โลก

view