สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เคล็ดลับถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ยิ่งใช้มากขึ้นก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพ มีรายงานสถิติพบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์กว่าร้อยละ 50 มีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า และปวดศีรษะ ซึ่งมักเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน โรงพยาบาลจักษุ รัตนินเผยถึงเคล็ดลับง่ายๆ ในการถนอมรักษาดวงตาจากภัยที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์
       
       1 กะพริบตาให้ถี่ขึ้น
       
       การมีสมาธิขณะทำงานหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ทำให้อัตราการกระพริบตาลดลงจาก 20 - 22 ครั้งต่อนาที เหลือเพียง 6 - 8 ครั้งต่อนาที ทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ ควรกระพริบตาให้ถี่ขึ้น หรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตา
       
       2จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
       
       ควรให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของ จอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนจอ จัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ 50 - 70 ซ.ม. จัดระดับจอภาพให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4 - 9 นิ้ว ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไป
       3ปรับความสว่างของห้อง
       
       ควรปิดไฟบางดวงที่ทำการรบกวนการทำ งาน เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากเกินไป ถ้ามีแสงจ้าจากหน้าต่าง ควรใช้มูลี่เพื่อปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วน และไม่เข้าตาโดยตรง หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีผิวสะท้อน
       
       4เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่
       
       เวลาพิมพ์งาน ควรเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่และปรับความเข้มให้เหมาะสมสามารถตรวจสอบ ได้โดยการที่เราอ่านตัวอักษรได้ในระยะห่างเป็น 3 เท่าของระยะที่นั่งทำงาน
       
       5เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
       
       ควรเลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อน ที่ช่วยให้สบายตาภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และลดแสงสะท้อนจากจอภาพโดยเลือกแว่นตาที่มีกำลังขยายสำหรับระยะ 50 - 70 ซ.ม. (ระยะกลาง)สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
       
       6 พักสายตา
       
       เปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เคล็ดลับ ถนอมดวงตา คอมพิวเตอร์

view