สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชิเชน อิตซา สิ่งมหัศจรรย์ของชาวมายา อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าคำทำนายวันสิ้นโลก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

โบราณสถานในเมืองติกัล แสดงให้เห็นภาพอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของชาวมายา
       พูดกันมาหลายปี เกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกในปี 2012 และในที่สุดเวลาก็ดำเนินมาจนใกล้วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ที่คนบางกลุ่มเชื่อกันว่าจะเป็นวันสิ้นโลก
       
       ความเชื่อดังกล่าวมาจากปฏิทินของชาวมายา ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา มีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ปัจจุบันคือ เอลเปรู มีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมเตโอตีอัวกาน เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ กินพื้นที่ 3 ประเทศคือเม็กซิโก กัวเตมาลา และฮอนดูรัส
       
       ชาวมายามีความสามารถทางดาราศาสตร์ สามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิทินของชาวมายาเป็นที่ยอมรับว่ามีความเที่ยงตรงอย่างมาก เพราะเป็นปฏิทินที่ทำขึ้นจากระบบดวงดาว โดยปฏิทินนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยถึง 380,000 ปี
       
       ทั้งนี้ ปฏิทินของชาวมายากลับสิ้นสุดลงถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ทำให้คนรุ่นหลังตีความไปว่า วันสิ้นสุดของโลกคือวันดังกล่าว บ้างก็ว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงจนทำให้โลกถึงกาลล่มสลาย
       
       แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 ธ.ค. 2012 ก็ตาม ชาวมายาก็ได้ทำชาวโลกยุคปัจจุบันได้ปั่นป่วนกันไม่น้อย แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ ปัจจุบันนี้ อาณาจักรมายาโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกลับชวนค้นหา ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างด้วยกันที่ยังคงสภาพมาจนปัจจุบัน โดยอาณาจักรมายามีเมืองสำคัญหลายเมือง คือ เมืองติกัล (Tikal) เพเตน (Peten) ในประเทศกัวเตมาลา ปาเลงกอ (Palenque) ในภาคใต้ของประเทศเม็กซิโก เมืองโคปัน (Copan) ในประเทศฮอนดูรัส เมืองอิทซา (Itzar) อักซ์มัล (Uxmal) และมายาปัน (mayapan) ในบริเวณคาบสมุทรยูคาตัน
ชิเชน อิตซา ลักษณะคล้ายปิรามิดยอดตัด
       สำหรับโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรมายา ได้แก่ “ชิเชน อิตซา” ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ที่ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 โดยชิเชน อิตซาเป็นวิหารที่โด่งดังที่สุดของชนเผ่ามายา ถือเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอารยธรรมมายา การผสมผสานทางโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหลากหลายชนิดของชิเชน อิตซา ทั้งพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นพีระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นพีระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ของอารยธรรมมายาด้วย นอกจากนั้นยังมีวิหารชัค มุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสาหลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของ ประชาชนในอดีต
       
       ชิเชน อิตสา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ตัววิหารรูปร่างคล้ายปิรามิดยอดตัด ก่อสร้างซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตร.กม. วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้า
       
       ลักษณะโดยทั่วไปของชิเชน อิตสา ทำเป็นรูปเหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้นๆ ประกอบด้วยบันไดทางขึ้น 4 ด้าน ด้านละ 91 ขั้น รวมกับยกพื้นที่ฐานของพีระมิดอีกนับรวมเป็นได้ 365 ขั้น เท่ากับจำนวนวันในหนึ่งปี ถือเป็นปฏิทินถาวรอย่างหนึ่งของชาวมายา โดยในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ ที่เมืองโบราณ ชิเชน อิตซา จะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า "จุดสิ้นสุดปฏิทินอันยาวนานของชาวมายา" อีกด้วย
       
       และนอกจากชิเชน อิตซา แล้ว ยังมีปิรามิดและวิหารโบราณของอาณาจักรมายาอีกหลายแห่งด้วยกันที่ล้วนแต่มีใหญ่โตสวยงาม อาทิ ตีกัล ซึ่ง เป็นซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเอลเปเตน ประเทศกัวเตมาลา ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก สถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ภายในที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล ช่วงเวลาที่เมืองเจริญถึงขีดสุดคือช่วงยุคคลาสสิก คือ ค.ศ. 200 ถึง 900 ซึ่งช่วงนั้นเมืองตีกัลเป็นศูนย์กลางทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ และการทหาร เนื่องจากเมืองตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ของเมโสอเมริกาได้ทั้งหมด เช่น เมืองเม็กซิกัน เมืองติโอติวากัน
       
       หมายเหตุ : ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ชิเชน อิตซา สิ่งมหัศจรรย์ ชาวมายา อารยธรรม ยิ่งใหญ่กว่า คำทำนายวันสิ้นโลก

view