สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทีโออาร์น้ำ 3.5 แสนล้าน ยิ่งแจงยิ่งงง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
จันทร์จิรา พงษ์ราย“เอกสารทุกอย่างเป็นภาษาไทย การทำสัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และจะจ่ายเป็นเงินไทย ถ้าไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องทำ”
   ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  ตอบคำถามสั้นๆ กับตัวแทนบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งในเวทีชี้แจงโครงการเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เมื่อ 2 วันก่อน

เขาใช้เวลาเพียง 45 นาทีแรก ในการชี้แจงขั้นตอน คุณสมบัติ ระยะเวลาในการเปิดให้เอกชนเกือบ 400 รายที่สนใจ เข้ามาช่วงชิงเสนอออกแบบโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม วงเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท และเปิดช่วงเวลาให้ซักถามอีก  45 นาทีเท่านั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าความไม่พร้อมทั้งเรื่องสถานที่  ระบบการสื่อสารในห้องประชุม  รวมถึงล่ามที่ต้องแปลถ้อยแถลงของคณะผู้ชี้แจง ที่แปลตรงบ้างไม่ตรงบ้าง จนกระทั่งเจ้านายปลอดประสพ ต้องพูดกลางเวทีว่า "ขอแปลเอง"  ซึ่งยังไม่นับรวม เอกสารทีโออาร์ ที่นำมาแจกให้ชาวต่างชาติ ที่เป็นภาษาไทยทั้งหมด ขาดรายละเอียดสำคัญที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนระยะเวลาที่กระชับเกินไป

ทั้งที่เวทีนี้มีตัวแทนจากบริษัทในไทยกว่า 340 ราย และต่างประเทศ  40 ชาติทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี  ญี่ปุ่น  อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สิงคโปร์  รวมถึงกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมาก่อสร้าง  ตัวแทนจากรัฐ และผู้สนใจที่อยู่ในห้องนี้เกือบ 1,000 ราย

  “ยังไม่เคลียร์”

นี่เป็นเสียงสะท้อนจากตัวแทนผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ที่พยายามมารุมล้อมถามกับนายปลอดประสพโดยตรง  และสอบถามกับนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการ กบอ. นอกวงกันอย่างเซ็งแซ่ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขสัญญา ขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดการออกแบบ ตลอดจนวงเงินมูลค่าการออกแบบ แม้แต่อัตราเงินแลกเปลี่ยน รวมถึงเอกสารภาษาไทย สัญญาไทย ที่ปลอดประสพ ย้ำว่าต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมด

 “ถ้าชี้แจงกันแบบนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ไม่เปิดโอกาสให้ถามอะไรมากนัก”

“ถึงจะบอกว่าไม่ปิดทางบริษัทเล็ก แต่บริษัทในไทยที่น่าจะเคยมีประสบการณ์ก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ 2,000 ล้านบาทนั้น มีน้อยมาก  ถ้าไม่ไปจับมือกับบริษัทใหญ่  เพื่อเสนอทำโครงการนี้  หรือถูกบริษัทใหญ่เลือกให้เข้ากลุ่ม  ก็คงหมดโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้”

นี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการจากไทย และเกาหลี ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา

   ขณะที่นายปลอดประสพเองก็เก็บข้อวิพากษ์จากวงนอก มาชี้แจงผ่านเวทีนี้เช่นกัน

“ขอยืนยันว่า ยังไม่ได้เลือกใครในใจ  ไม่มีใครได้เปรียบ และไม่มีการปิดกั้นผู้ใด สำหรับบริษัทต่างประเทศต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยทุกประการ ไม่ว่าจะนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาใช้  เพราะ โหมดของตอนนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใดๆ”

“และไม่ต้องห่วงว่าจะไม่โปร่งใส ตอนนี้เราตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลคัดเลือก 1 ชุด ผมเป็นประธานเอง กรรมการอีก 16 คนมาจากปลัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนี้อีก 1 เดือน ถ้าท่านกลับไปพิจารณาแล้วไม่สู้ต่อ หรือสู้ต่อก็ต้องเตรียมเสนอเอกสารส่งกลับเข้ามา”

นับถอยหลังอีกราว  6 เดือนก็คงเห็นภาพชัดว่าใครจะชนะโครงการนี้ ...


รักษ์ไม้,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,มูลไส้เดือนดิน,การเลี้ยงไส้เดือน,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยชีวภาพ

Tags : ทีโออาร์น้ำ 3.5 แสนล้าน ยิ่งแจงยิ่งงง

view