สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " Contract Farming "

บทเรียน Contract Farming เกษตรกร ลาว น้ำตาตก

จากประชาชาติธุรกิจ นอกเหนือจาก "พลังงาน" ที่รัฐบาล สปป.ลาวให้ความสำคัญแล้ว "เกษตรกรรม"ก็เป็นหนึ่งกิจกรรม...

Tags :

view