สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " เทคโนโลยี "

เทคโนโลยี+นวัตกรรม...สร้างภาคเกษตรเข้มแข็ง

จาก เดลินิวส์ออนไลน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกันในเชิงนโยบายเพื่อการวิจัย พัฒน...

Tags :

ข้าวและเกษตรกรไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

จาก เดลินิวส์ออนไลน์กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีส่วนร่วมในการสนับสนุน...

Tags :

วว. สรุปผลงานเด่นรอบปี 2553 ลดนำเข้าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี

จาก วารสารเทคโนโลยีชาวบ้านเก็บมาเล่าวว. สรุปผลงานเด่นรอบปี 2553 ลดนำเข้าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร สร้า...

Tags :

เทคโนโลยีรู้ทันภัยพิบัติ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จีพีเอสตรวจจับการเคลื่อนตัวแผ่นเปลือกโลก เป็นผลงานหนึ่งของ ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ที่จะช่วยให้...

Tags :

เทคโนโลยีชีวภาพกับภาคการเกษตรไทย : บทเรียนจากอียู

เทคโนโลยีชีวภาพกับภาคการเกษตรไทย : บทเรียนจากอียู โดย : ดร. อาจารี ถาวรมาศ จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประเทศเกษตรกรรม...

Tags :

การปฏิรูปประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การปฏิรูปประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย : พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วิกฤติสังคมที่...

Tags :

มองโลกแห่งอนาคต ผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

จากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ แว่นขยายเศรษฐกิจ โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ppuapan@gmail.com ...

Tags :

5 เคล็ดลับ สำหรับผู้เดินทางติดต่อธุรกิจในยุคเทคโนโลยีล้ำสมัย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ เมื่อเดินทางท่องเที่ยว เราต่างเริ่มคุ้นเคยกับการใช้แอปและเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวในการช่...

Tags :

view