สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอบคุณน้ำใจคนไทย เผยทั่วโลกมีสัตว์1,700ล้านตัว ได้รับการช่วยเหลือ

จากประชาชาติธุรกิจ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอบคุณน้ำใจคนไทยหลั่งไหลสนับสนุนทุกโครงการขององค์กรฯ ตลอดปี 2560 เผยทั่วโลกมีสัตว์กว่า 1,700 ล้านตัว ได้รับการช่วยเหลือผ่านองค์กรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animation Protection) ประเทศไทย เดินสายแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนอย่างจริงใจที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรฯ พร้อมฝากขอบคุณประชาชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือโครงการต่างๆ ขององค์กรฯ ในปี 2560 (2017) ย้ำเดินหน้าทุกโครงการในไทย เชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปี 2561นี้

นายปีเตอร์ เมสัน รักษาการผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นที่ชัดเจนว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีภาระหน้าที่ในการรณรงค์ให้ยุติการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็น ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่มีอำนาจเห็นความจำเป็นว่าเรื่องสัตว์มีความสำคัญระดับโลก โดยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์ และชักชวนให้ผู้คนมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา องค์กรฯ ได้ดำเนินการทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนสามารถติดตามได้จากสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน อนุเคราะห์ในการเผยแพร่การดำเนินงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคนไทยที่มีความเมตตาและหันมาตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการช่วยองค์กรฯ ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกของเรามากขึ้นเป็นลำดับ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมบริจาค แสดงความคิดเห็น หรือร่วมลงชื่อในโครงการต่างๆ เพื่อให้โครงการได้ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ เมื่อเกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดในปี 2560 ทั้งในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ที่จะประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิต แต่ยังส่งผลกระทบถึงสัตว์เลี้ยงทั้งในภาคการเกษตรและภาคครัวเรือน ดังนั้นที่ผ่านมา หลายท่านคงคุ้นเคยกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนอาหาร ฟางแห้ง ยารักษาโรค ลงพื้นที่ประสบภัยพร้อมกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอย่างเร่งด่วน อาทิ ในเดือนมกราคม 2560 ได้มอบอาหารหมัก (silage) จำนวน 60 ตัน พร้อมโปรตีนซองละลายน้ำ รวมถึงอาหารสุนัขและแมวให้แก่ปศุสัตว์จ. พัทลุง สามารถช่วยโค กระบือ ได้จำนวน 34,000 ตัวโดยประมาณ

กุมภาพันธ์ 2560 มอบฟางแห้งอัดก้อน จำนวน 24 ตัน (1,500 ก้อน) ให้แก่ปศุสัตว์อ. ดอนสัก และเวียงสระ ซึ่งฟางเหล่านี้สามารถนำไปเป็นอาหารให้สัตว์ต่างๆ ได้ประมาณ 10,000 ตัว

สิงหาคม 2560 มอบอาหารหมัก (silage) จำนวน 120 ตัน และฟางแห้งอัดก้อน จำนวน 40 ตัน (2,400 ก้อน) พร้อมทั้งอาหารสุนัขและแมวจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่ปศุสัตว์จ. สกลนคร อาหารจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือปศุสัตว์ได้ประมาณ 24,000 ตัว เป็นต้น” นายปีเตอร์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า

นอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวแล้วองค์กรฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในโครงการ “สัตว์ป่าไม่ใช่ผู้ให้ความบันเทิง” (Wildlife. Not Entertainers) ในปี 2560 ผ่านกิจกรรม “คืนความสุขให้ช้าง คืนช้างสู่โขลง” โดยมีกิจกรรมย่อย 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรม “1 แชร์ = 10 บาท” ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อนำเงินไปช่วยช้าง ซึ่งมีผู้ร่วมแชร์มากถึง 5,027 ครั้ง องค์กรฯ จึงได้มอบเงินจำนวน 50,270 บาท ช่วยเหลือช้างที่ Elephant Valley Thailand จ. เชียงราย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกหญ้าเป็นอาหารช้าง และสร้างระบบน้ำ อีกทั้งกิจกรรม “คืนช้างสู่โขลง ชมช้างยกแก๊ง” ได้พาผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมบนหน้าเฟสบุ๊คขององค์กรฯ และสื่อมวลชนไปสัมผัสวิถีชีวิตของช้างที่ได้อยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีโช่ล่าม เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ในปีเดียวกันนี้ องค์กรฯ ได้ทำงานร่วมกับ ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด (BLES) จ. สุโขทัย และ Elephant valley Thailand จ. เชียงราย สามารถช่วยให้ช้างได้มีชีวิตตามวิถีธรรมชาติได้ 20 ตัว

“เราได้ร่วมมือกับภาคเอกชน (เครือเบทาโกร) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ฟาร์ม โดยในเดือนกันยายน 2560เบทาโกรได้ประกาศยกเลิกการเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองภายหลังคลอด และระหว่างคลอด มาเป็นการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มและคอกคลอด โดยตั้งเป้าทำให้ครบทุกฟาร์มภายใน 10 ปี เพื่อช่วยให้แม่สุกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยคาดการณ์ว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแม่สุกรได้มากกว่า 250,000 ตัว ในส่วนขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ดำเนินโครงการ “Raised with Care” เลี้ยงดูสุกรอย่างใส่ใจไม่ใช่กักขัง มีผู้สนับสนุนร่วมลงชื่อกับเราเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม และความคิดเห็นว่าปัจจุบันคนหันมาใส่ใจเรื่องของสวัสดิภาพหมู และสัตว์ฟาร์มมากขึ้น” นายปีเตอร์ กล่าว

ส่วนอีก 1 กิจกรรมที่จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยังคงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีคือ กิจกรรม
“6 ขา หมาพาวิ่ง” (หกขาฯ ครั้งที่ 4) เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลกว่า 700 คน แบ่งการวิ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมินิมาราธอนจิ๋ว คลาส A สำหรับคนกับน้องหมา ระยะทาง 2.2 กม. และ รุ่นมินิมาราธอน คลาส B สำหรับนักวิ่งมาราธอน หรือผู้รักการวิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. ในงานมีน้องหมามาร่วมวิ่งมากกว่า 300 ตัว โดยรายได้จากการจัดงานนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในโครงการ “Better Life for Dogs – เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข” และนำไปช่วยเหลือช้าง คืนความสุขให้ช้าง ในโครงการ Wildlife. Not Entertainers เพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างวิถีธรรมชาติ

ทั้งนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของสัตว์ต่างๆ ต่อไปในปี 2561 ทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ฟาร์ม (หมู) “Raised with Care” เลี้ยงดูอย่างใส่ใจไม่ใช่กักขัง และโครงการคืนความสุขให้ช้าง Wildlife. Not Entertainers เพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างวิถีธรรมชาติ ขณะเดียวกันองค์กรฯ ได้ดำเนินงานเพื่อยุติการค้าดีหมี ในประเทศเวียดนาม เพื่อให้หมีไม่ต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต พร้อมโครงการเกี่ยวกับสุนัขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป

“ในส่วนของภาพรวมทั่วโลก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสำนักงานใหญ่เปิดเผยข้อมูลว่าจากการการสนับสนุนของประชากรทั่วโลกได้ช่วยสัตว์กว่า 1,700 ล้านตัว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ผลจากการรณรงค์โครงการ Wildlife. Not Entertainers เพื่อปกป้องสัตว์ป่าจากการถูกทารุณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังส่งผลให้บริษัททัวร์ 186 แห่งทั่วโลก หยุดขายทัวร์ขี่ช้าง ขณะเดียวกันโครงการ “คืนช้างสู่โขลง” มีผู้ลงชื่อสนับสนุนถึง 155,000 คน เพื่อผลักดันให้ปางช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง ขณะที่อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วโลกมากกว่า 250,000 คน ร่วมลงชื่อในโครงการ Wildlife Selfie Code เพื่อยุติการถ่ายเซลฟี่คู่กับสัตว์ป่าอย่างไม่มีความรับผิดชอบ เนื่องในวันสัตว์โลก จนทำให้ Instagram หันมาให้ความร่วมมื อและให้ข้อมูลผู้ใช้ว่าการถ่ายรูปเซลฟี่สร้างความทุกข์ทรมานแก่สัตว์ป่าเป็นต้น” นายปีเตอร์ กล่าวและทิ้งท้ายว่า

“องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจในการช่วยสนับสนุนการทำงานในตลอดปีที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านทราบว่าพวกเรากำลังร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ ในทุกที่ ทุกวัน จากแรงสนับสนุน และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในสังคมจะทำให้เป็นแรงผลักดันให้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโลกเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี 2561 นี้ และต่อเนื่องไปอีกหลายๆ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th หรือพูดคุย ชี้แนะ ให้ความเห็นต่างๆกับเราโดยตรงได้ที่ www.facebook.com/WorldAnimalProtectionThailand ” นายปีเตอร์ กล่าวทิ้งท้าย

 


eosgear,#สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอบคุณน้ำใจคนไทย เผยทั่วโลกมีสัตว์1 , 700ล้านตัว ได้รับการช่วยเหลือ

view