สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สภาเกษตรกรเตรียมสำรวจพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชกัญชานำร่อง 5 พันไร่

จากประชาชาติธุรกิจ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้มีโอกาสนำคณะเข้าพบนายศิรินทร์ยา สิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.) และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันที่เป็นประโยชน์มาก ด้วยทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ให้รัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้มีการเพาะปลูกพืชกัญชาเพื่อสกัดเป็นยารักษาโรคในพื้นที่ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยมีความเห็นร่วมกันว่าพื้นที่กำหนดพื้นที่แรกคือ จ.สกลนคร เพราะเป็นต้นน้ำสงคราม เทือกเขาภูพานเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์พืชกัญชาที่ดีที่สุดในอดีตและในประวัติศาสตร์ได้มีการพูดถึงหลายครั้ง แม้แต่ตอนนี้เองในป่าเขาก็ยังมีต้นกัญชาที่ยังขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ถึงแม้จะมีกฎหมายหวงห้ามแต่ธรรมชาติก็ยังดำรงอยู่ จึงจะใช้พื้นที่ของ จ.สกลนครเป็นพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชา โดยประกาศให้อยู่ในเขตทหารก่อนซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ง่าย พร้อมทั้งต้องตั้งกรรมการควบคุมให้ใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลุดรอดของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

เบื้องต้นประมาณการพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมจากการลงพื้นที่ไปดูรอบแรกมาแล้วประมาณ 5,000 ไร่ และจะลงพื้นที่อีกครั้งวันที่ 10 กุมภาพันธ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครคัดเกษตรกรที่มีคุณภาพร่วมทำโครงการ ต้องมีหลักปฏิบัติที่ดี มีจริยธรรมสูง เพราะเป็นพืชควบคุมและมูลค่าสูงเกษตรกรต้องไม่นำไปใช้ผิดประเภท ด้วยจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติและจะมีผลกระทบต่อโครงการ การพยายามทำให้พืชกัญชาและกระท่อมเพื่อให้แพทย์สามารถจะใช้เป็นยารักษาโรคได้ สภาเกษตรกรฯได้ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ปัญหา พ.ร.บ.ยาเสพติดมาหลายครั้งแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา

และในวันที่ 8-9 ก.พ.นี้สภาเกษตรกรฯร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ป.ป.ส. อย. จัดเวทีวิชาการเรื่อง “ กัญชาเป็นยารักษาโรค ” ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ โดยมีนักวิชาการ ,แพทย์ , นักกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ถือเป็นประโยชน์มาก หลังจากนั้นภายในเดือนมีนาคม สภาเกษตรกรฯจะจัดเวทีวิชาการเรื่อง “ พันธุกรรมของกัญชา ” เนื่องจากกัญชาเป็นพืชเมืองร้อน พันธุกรรมและสรรพคุณทางยาที่ดีจะอยู่ในเขตเมืองร้อนทั้งนั้นซีกโลกตะวันตกไม่มี เพราะสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการขึ้นตามธรรมชาติของต้นกัญชาพร้อมทั้งการสร้างตัวยานั้นมีคุณค่าและปริมาณสูง หลายประเทศขณะนี้ได้ส่งออกตัวยาแล้วซึ่งสาร THC หรือสารตัวยาจะต่ำ ความเข้มข้นน้อย บ้านเรามีความเข้มข้นมากกว่าเยอะ หลายประเทศอยู่ระหว่างที่จะทำ ประเทศไทยอาจจะช้าแต่มีโอกาสมากกว่าและศักยภาพสูงกว่า ต้นทุนถูกกว่าไม่ต้องปลูกในมุ้ง , โรงเรือน ต่างประเทศต้องทำโรงเรือนทำให้ต้นทุนสูงมาก ทั้งนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการสร้างเศรษฐกิจเป็นหลักการเรื่องฐานเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งทางนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีได้พยายามทำเรื่องนี้มานาน นี่คือรูปธรรมหนึ่งของการทำให้ประเทศนี้ไปสู่ความหลากหลายของเศรษฐกิจด้วยฐานชีวภาพที่หลากหลายของตัวเอง


เข้าใจตรงกัน! อย.แจงไม่เคยอนุญาตพื้นที่ใด “ปลูกกัญชา” มีเพียง ม.รังสิต ขออนุญาตครอบครองเพื่อการวิจัย

จากประชาชาติธุรกิจ

จากกรณีที่มีข่าวว่านายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่นำร่อง 5,000 ไร่ สำหรับเป็นแหล่งปลูกกัญชา โดยเตรียมขออนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขถึงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิตจำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวกรณีดังกล่าว ว่า ขอชี้แจ้งว่ากฎกระทรวงดังกล่าว ออกมาจากพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ว่าด้วยการปลูก เฮมพ์ (HEMP) เป็นพืชชนิดย่อยของกัญชาที่ ที่เรียกว่า “กัญชง” ซึ่งจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกัญชามาก แต่ที่สิ่งแตกต่าง คือ กัญชงจะมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC ในปริมาณไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกัญชา 3 เปอร์เซ็นต์ สารตัวนี้จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ถือเป็นสารเสพติด จึงมีการอนุญาตให้ทดลองปลูกกัญชงในหลายพื้นที่ แต่ไม่อนุญาตให้ปลูกกกัญชา เพราะมีสารในปริมาณที่มากกว่า

“หากจะปลูกพืชกัญชาจะต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ.2559 โดยจะต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และการจะครอบครอง ก็ต้องมีการขออนุญาต นำเสนอให้คณะกรรมการได้เห็นว่าจะนำไปใช้อย่างไร มีขั้นตอนในการควบคุมอย่างไรจึงจะอนุญาต โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีการครอบครองกัญชาได้เพื่อใช้ในโครงการศึกษา วิจัยที่จะพัฒนาสารสกัดจากกัญชาไปใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น และมีเพียงมหาวิทยาลัยรังสิตมาขอครอบครองเพื่อการวิจัยเพียงแห่งเดียว เท่านั้น ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่ใดทั้งสิ้น” รองเลขาฯ อย.กล่าว

นายบุญฮง ยอดหอ ประธานสภาเกษตรกร จ.สกลนคร กล่าวว่า เบื้องต้นก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคณะแพทย์และทีมวิจัยไปแล้วบาง ส่วน ตอนนี้ทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยการรับแนวทางปฎิบัติภายในเดือนหน้าจะมีการประชุม เพื่อคัดสรรเกษตรกรที่มีคุณภาพร่วมทำโครงการ โดยยึดหลักปฎิบัติที่ดี มีจริยธรรมสูง เพราะเป็นพืชควบคุมและไม่นำไปใช้ผิดประเภท สำหรับพื้นที่นำร่อง 5,000 ไร่ ที่จะนำไปปลูกในเขตทหาร บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนคร เพื่อการควบคุมและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่นำไปใช้ในทางที่มีผลกระทบต่อประเทศ

 

ที่มา มติชนออนไลน์


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox, #victorinox มือสอง,#servival Kit,,แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดภาวะวิกฤต

Tags : สภาเกษตรกรเตรียมสำรวจพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชกัญชานำร่อง 5 พันไร่

view