สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกษตรกรยุคดิจิทัล

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Look Around

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไร ก็ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ไม่อย่างนั้นก็อาจ “ตกยุค” แข่งขันกับใครเขาไม่ได้

อาชีพเกษตรกรก็เช่นกัน หากจะก้าวสู่ “เกษตรยุคใหม่” ที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน ก็ต้องเปิดรับมากขึ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงินครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “ธ.ก.ส. A-Mobile” ขึ้นมา เพื่อหวัง “ลบเส้นกั้นพรมแดนการให้บริการทางการเงิน” ระหว่างเมืองกับชนบท ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ บนยอด “ดอยช้าง” ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

“อภิรมย์ สุขประเสริฐ” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า แอป ดังกล่าวเป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ young smart farmer ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินจากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของสาขา สู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งแอปนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปทำธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคารที่อยู่ห่างไกลได้มาก

“เราพัฒนา ธ.ก.ส. A-Mobile ขึ้นมา โดยมุ่งให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้ ซึ่งจะมีทั้งฟังก์ชั่นการให้ความรู้ด้านการเกษตร ความรู้ด้านการเงิน สามารถนำไปตัดสินใจและแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร ราคาพืชผล ฯลฯ ได้” นายอภิรมย์กล่าว

ปัจจุบันแอป “ธ.ก.ส. A-Mobile” เป็นเวอร์ชั่นที่ 2 สามารถทำธุรกรรมเช็กยอดเงิน โอนเงินได้ และชำระค่าสินค้าผ่าน QR code ได้ จากเดิมที่เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเท่านั้น โดยมีเกษตรกรดาวน์โหลดแอป นี้ไปใช้งานแล้วราว 140,000 ราย

ขณะที่อีกราว 2-3 เดือน จะมีการอัพเวอร์ชั่นให้สามารถซื้อสลากออนไลน์ ชำระหนี้เงินกู้ และชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ ซึ่ง ธ.ก.ส.หวังว่าภายในปี 2561 จะมียอดดาวน์โหลดแอป ไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย

งานนี้เกษตรกรรุ่นใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจการใช้งาน คงต้องพึ่งพาลูกหลานเข้ามาช่วย จะได้ทันข่าวสาร และยังสามารถลดต้นทุนต่าง ๆ ได้มากขึ้น


eosgear,#สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เกษตรกรยุคดิจิทัล

view