สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โปรดเกล้าฯ อุทยานฯ แม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่-ลำพูน เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 123 ก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทา และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ ต.ป่าเมี่ยง ต.ลวงเหนือ ต.เทพเสด็จ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย ต.ห้วยแก้ว ต.ออนเหนือ ต.ออนกลาง ต.ทาเหนือ ต.แม่ทา อ.แม่ออน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และต.ห้วยยาบ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ต.มะเขือแจ้ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560

โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน ป่าขุนแม่ทาและป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ต.ป่าเมี่ยง ต.ลวงเหนือ ต.เทพเสด็จ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย ต.ห้วยแก้ว ต.ออนเหนือ ต.ออนกลาง ต.ทาเหนือ ต.แม่ทา อ.แม่ออน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และต.ห้วยยาบ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ต.มะเขือแจ้ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูนให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ อีกจำนวน 23 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จ.ลำปาง 2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จ.ตาก 3.อุทยาน แห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่ 4.อุทยานแห่งชาติดอยจง จ.ลำปางและลำพูน 5.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน 6.อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 7.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย 8.อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.ตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ 9.อุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 10.อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จ.อุดรธานี และหนองคาย
11.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก 12.อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ 13.อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่และเชียงราย 14.อุทยานแห่งชาติชีโป จ.นราธิวาส 15.อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จ.สงขลา 16.อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17.อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก 18.อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ.นราธิวาส และ 19.อุทยานแห่งชาติภูผายา จ.เลย หนองคาย และอุดรธานี 20.อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จ.ลำปาง เป็นต้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง,#cutting resistance glove,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : โปรดเกล้าฯ อุทยานฯ แม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่-ลำพูน เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131

view