สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยังไม่คืบ! รื้อ 40 อาคารรุกหาดหัวหิน ผู้บุกรุกยื่นอุทธรณ์ โยธาขอเอกสารรังวัดประกอบการพิจารณา

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.จ.อ.เรืองเดช สิทธิชัย นิติกรเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าการรื้อถอนอาคาร 40 หลัง ที่บุกรุกชายหาดความยาว 400 เมตร บริเวณริมถนนนเรศดำริห์ ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงสะพานปลาหัวหิน หลังจากศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี 2557 สั่งให้ผู้บุกรุกชำระค่าปรับรายละกว่า 1 ล้านบาท ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่กันยายน 2559 หลังจากผู้บุกรุก 32 ราย ยื่นอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนของเทศบาลหัวหินถึงกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 แต่ยังไม่มีการนัดประชุมของหน่วยงานระดับจังหวัด นอกจากนั้นยังมีผู้บุกรุกบางส่วนยื่นร้องศาลปกครอง จ.เพชรบุรี ล่าสุดศาลมีคำสั่งเรียกไปฟังคำให้การเพื่อยื่นแก้คำฟ้องจำนวน 24 คดี และบางคดีศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว สำหรับผู้บุกรุกบางรายที่รื้อถอนอาคารแล้วมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการในพื้นที่บุกรุกอีก เจ้าหน้าที่จะใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเข้าดำเนินการระงับการก่อสร้างทันที

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองประจวบฯ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ระบุว่า หลังจากเทศบาลหัวหินปิดประกาศคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่รุกชายหาด ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้บุกรุก 32 ราย รื้อถอนอาคารภายใน 45 วัน เมื่อครบกำหนดผู้บุกรุกได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จากนั้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เทศบาลได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการจังหวัด ต่อมาได้แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 19 เมษายน 2560 เทศบาลมีหนังสือแจ้งข้อมูลประกอบด้วยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทุกราย สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารจากกองคลังแจ้งว่าผู้บุกรุกไม่มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน ฝ่ายนิติการแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการชำระค่าค่าปรับของผู้ยื่นอุทธรณ์ แต่ข้อมูลการพิจาณายังไม่ครบถ้วน ขณะนี้สำนักงานโยธาธิการฯได้แจ้งขอข้อมูลการรังวัดแนวเขตพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจากสำนักงานที่สาขาหัวหินได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อนำไปประกอบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการฯและมอบให้ศาลปกครองประกอบการพิจารณาที่มา มติชนออนไลน์


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง,#cutting resistance glove,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ยังไม่คืบ! รื้อ 40 อาคารรุกหาดหัวหิน ผู้บุกรุกยื่นอุทธรณ์ โยธาขอเอกสารรังวัดประกอบการพิจารณา

view