สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจเข้ม! เกษตรฯคุมการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่เขาหัวโล้น หวังลดการบุกรุกผืนป่า

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมวิชาการเกษตรสั่งสารวัตรเกษตร สวพ.1-2 ตรวจเข้มการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดผิดกฎหมายในพื้นที่เขาหัวโล้นเขตภาคเหนือ-ภาคกลาง 15 จว. หวังช่วยหยุดการบุกรุกผืนป่าคืนธรรมชาติ   

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเข้าทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต และในพื้นที่เขาหัวโล้นกันมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และเพชรบูรณ์ เป็นต้น ประมาณ 3.7 ล้านไร่ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าและอาจมีปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชปริมาณมาก และอาจทำให้เกิดการชะล้างสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปราบปรามการเข้าทำลายพื้นที่ป่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวพ.1) จังหวัดเชียงใหม่ และ สวพ.2 จังหวัดพิษณุโลก เร่งตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง 15 จังหวัดอย่างเข้มงวด รวมถึงผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และรถเร่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของการบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อปลูกข้าวโพด

“ขณะนี้สารวัตรเกษตรของ สวพ.1 และสวพ.2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขาหัวโล้นอย่างต่อเนื่อง เน้นควบคุมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผิดกฎหมาย อาทิ ร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง ร้านค้าที่ใบอนุญาตหมดอายุ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือด้อยคุณภาพ การใช้ฉลากปลอมหรือแอบอ้างจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของบริษัทต่างๆ และพ่อค้ารถเร่ขายเมล็ดพันธุ์  เป็นต้น หากสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวออกไปได้ คาดว่า จะช่วยลดการบุกรุกเผาป่าลงได้” นายสุวิทย์กล่าว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า ช่วงต้นฤดูเพาะปลูก เกษตรกรในพื้นที่เขาหัวโล้นจะมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้  ทำให้พ่อค้าบางรายฉวยโอกาสจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ควบคุม นอกจากจะมีการบุกรุกเผาป่าและทำให้พื้นที่เขาหัวโล้นขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้ว เกษตรกรอาจถูกเอาเปรียบเรื่องเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานและอัตราการงอกต่ำด้วย

“เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอกด้วย หากต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพและผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ” นายสุวิทย์กล่าว 


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง,#cutting resistance glove,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ตรวจเข้ม! เกษตรฯคุมการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่เขาหัวโล้น หวังลดการบุกรุกผืนป่า

view