สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พาณิชย์ร่วมกับ จ.ประจวบฯ อุ้มเกษตรกรแก้ปัญหาโรงงานเมินรับซื้อสับปะรด

จากประชาชาติธุรกิจ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำผลสับปะรดออกแจกฟรีเนื่องจากโรงงานไม่รับซื้อ ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด โดยมีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด ผลการประชุม พบสาเหตุจากสต๊อกของแต่ละโรงงานในขณะนี้มีจำนวนสูง ยังไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถซื้อสับปะรดในปริมาณมากได้ ประกอบกับในช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และสภาวะอากาศที่ร้อนและมีฝนตก ทำให้สับปะรดแกน คุณภาพจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานให้ยืนราคารับซื้อสัปปะรดผลใหญ่ในราคา 5 บาท/กิโลกรัม โดยให้ตรึงราคาดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน และขอให้โรงงานบริหารจัดการเรื่องการจัดคิวของเกษตรกร  รวมทั้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรตัดสับปะรดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนดและลดการใช้สารเคมีในช่วงที่จะตัดผลผลิตเข้าสู่โรงงาน

สำหรับจังหวัดประจวบฯ มีพื้นที่ปลูกสับปะรด จำนวน 486,386 ไร่ ผลผลิตจำนวน 1,110,319 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 4,390 กิโลกรัม/ไร่  มีเกษตรกร จำนวน  12,467 ราย ราคาสับปะรดผลใหญ่หน้าโรงงาน ณ วันที่ 4 พ.ค. ราคา 4.40-5.20 บาท /กิโลกรัม

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ต้องรู้ข้อมูล มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตแต่ละพื้นที่จะออกสู่ตลาด


ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : พาณิชย์ร่วมกับ จ.ประจวบฯ อุ้มเกษตรกรแก้ปัญหาโรงงานเมินรับซื้อสับปะรด

view