สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ทัน พาณิชย์กล่อมโรงแป้งขยายเวลาซื้อ มันสำปะหลัง อีก 1 เดือน

จากประชาชาติธุรกิจ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ร่วมหารือกับภาคเอกชน และ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เห็นตรงกันว่าจะขยายเวลารับซื้อมันสำปะหลังของโรงงานแป้งออกไปอีก 1 เดือน จากปกติจะปิดพักเครื่องจักรเป็นเวลา 3 เดือน ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป ซึ่งการขยายเวลารับซื้อมันสำปะหลังเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวส่งขายให้กับโรงแป้งโดยตรง เพราะขณะนี้มีปัญหาว่าหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ฝนตกทำให้เชื้อแป้งในมันต่ำ และลานมันฯไม่สามารถตากได้ โดยพบว่ามีมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวแล้ว 80% และยังเหลือผลผลิตของมันอีกประมาณ 20%

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้มีรายงานว่าโรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงเป็น 8 โรง ซึ่งจะช่วยรับซื้อมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชะลอการเก็บมัน ให้มีเชื้อแป้งเต็มก่อนขาย ขณะนี้ราคามันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25% อยู่ที่ 1.50-1.75 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นกับคุณภาพ ส่วนกำลังการผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่กว่า 31 ล้านตัน ต่อปีที่มา มติชนออนไลน์ 


eosgear,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ทัน พาณิชย์กล่อมโรงแป้งขยายเวลาซื้อ มันสำปะหลัง อีก 1 เดือน

view