สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คึกคัก! เอกชน 22 ราย แห่ประมูลข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันของรัฐ

จากประชาชาติธุรกิจ

ประมูลข้าวเสีย ข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันของรัฐ เอกชนสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ 22 ราย พร้อมเปิดให้ยื่นซื้อในวันที่ 28  เมษายน 60 นี้

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน จำนวน 157 คลัง ใน 34 จังหวัด โดยแบ่งเป็นข้าว 16 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% เป็นต้น โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูล ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวในสต๊อกรัฐ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 พบว่ามีผู้สนใจยื่นเอกสาร 22 ราย

โดยหลังจากนี้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน และในวันเดียวกันก็จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาล ซึ่งหลังจากนั้น กรมฯก็จะเปิดซองเพื่อพิจารณาผู้ประกอบการที่เสนอข้าวในราคาสูงสุด และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าวเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาขายต่อไป
 
ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ อีกทั้ง ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำข้าวไปใช้ และรับรองว่าจะไม่นำข้าวดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าข้าวปกติเพื่อการบริโภคของคนทุกและสัตว์ทุกรูปแบบ โดยต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้เท่านั้น หากพบกระทำผิดก็จะดำเนินการกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเข้าตลาดปกติ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเอทานอล หรือไบโอแมส เป็นต้น 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน


Tags : คึกคัก! เอกชน 22 ราย แห่ประมูลข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันของรัฐ

view