สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บ้าไปแล้ว!! ใช้ ดีดีที ฉีดปลาสลิดตากแห้ง อย.เร่งเอาผิดหากตรวจพบ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

บ้าไปแล้ว!! ใช้ “ดีดีที” ฉีดปลาสลิดตากแห้ง อย.เร่งเอาผิดหากตรวจพบ

        อย. พบผู้ผลิต - จำหน่ายบางรายใช้ “ดีดีที” ฉีดปลาสลิดตากแห้ง ป้องกันแมลงวันตอม แถมใช้ฟอร์มาลินป้องกันเน่า ชี้ อันตรายต่อระบบประสาท เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ โลหิตจาง ถึงขั้นมะเร็ง เร่งสุ่มตรวจเฝ้าระวังต่อเนื่อง หากพบพร้อมเอาผิดทันที
       
       นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานว่า พบการใช้ยาฆ่าแมลง (ดีดีที) เพื่อฉีดกันแมลงมาตอมปลาสลิดตากแห้ง และมีการใช้ฟอร์มาลินเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเน่าเสียนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใย เนื่องจากประเทศไทยได้มีประกาศห้ามใช้ดีดีที (DDT) หรือ ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (dichlorodiphenyltichloroethane) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสาธารณสุขที่ห้ามมีการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่ ปี 2546 เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีพิษ และค่อนข้างสลายตัวช้า ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถละลายได้ในน้ำมัน ทำให้พบว่ามีการตกค้างในห่วงโซ่อาหาร และสะสมในดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 150 ปี ซึ่งหากมนุษย์ได้รับดีดีทีในปริมาณมาก จะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกขัดขวาง พบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และอาจมีผลต่อการทำงานของตับ หรือโลหิตจาง และทำให้เกิดโรคมะเร็งได้
       
       นพ.พูนลาภ กล่าวว่า อย. และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เพื่อหาสารตกค้างโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่ง อย. ได้ออกกฎหมายควบคุมปริมาณดีดีทีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ปี 2538 กำหนดให้ตรวจพบการตกค้างของดีดีทีในเนื้อสัตว์น้ำ หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง กรณีพบว่า มีการใช้ หรือครอบครองสารดีดีทีจะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
       “กรณีตรวจพบดีดีทีในปลาสลิดตากแห้งในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากตรวจพบฟอร์มาลินในปลาสลิด ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารในอาหารในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกัน ขอเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการ เอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และตัวผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเอง หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด”
       
       นพ.พูนลาภ กล่าวและว่า เพื่อความปลอดภัย ก่อนซื้อผู้บริโภคควรสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานที่จำหน่าย เนื่องจากปกติแล้วอาหารจำพวกปลาตากแห้ง มักมีแมลงวันตอม แต่หากไม่พบแมลงวันมาตอมก็อย่าได้วางใจซื้อ ก่อนนำมารับประทานควรล้างให้สะอาดและนำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อน 


eosgear,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : บ้าไปแล้ว!! ใช้ ดีดีที ฉีดปลาสลิดตากแห้ง อย.เร่งเอาผิดหากตรวจพบ

view