สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เจ๋ง นักวิจัย ม.แม่โจ้ค้นพบ หนอนแม่โจ้ กำจัดขยะเร็วกว่าไส้เดือนดิน 5 เท่า-โปรตีนสูงเหมาะเลี้ยงสัตว์

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - นักวิจัย ม.แม่โจ้ค้นพบ “หนอนแม่โจ้” สามารถกำจัดขยะจำพวกเศษอาหารและพืชผักได้เร็วกว่าไส้เดือนดินถึง 5 เท่าตัว แถมเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเหมาะสำหรับการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ด้วย เล็งต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตเป็นอาหารมนุษย์ เหมือนหนอนรถด่วนและดักแด้ไหม
       
       รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ. 60 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ พบว่าหนึ่งในผลงานวิจัยที่น่าสนใจเป็นของ รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เคยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาแล้วในผลงานวิจัยไส้เดือนดินกำจัดขยะและมูลไส้เดือนดินที่สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรไทย โดยผลงานวิจัยล่าสุดนี้เป็นการค้นพบหนอนที่สามารถกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็ว และหนอนชนิดนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารโปรตีนสูงในการเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย เรียกว่า “หนอนแม่โจ้”
       
       รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐเปิดเผยว่า งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดย “หนอนแม่โจ้” นั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงคล้ายแมลงวันที่มีชื่อสามัญว่า Black Soldier Fly ซึ่งพบได้ทั้งในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีอาหารหลักเป็นน้ำหวานจากดอกไม้ จึงพบแมลงชนิดนี้ได้มากในดอกเดซีหรือดอกไม้ตระกูลแครอท โดยชาวบ้านเรียกชื่อว่าแมลงวันลาย แต่ไม่ได้เป็นแมลงที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตร และไม่เป็นแมลงที่เป็นพาหะนำโรคใดๆ ที่สำคัญไม่มีโครงสร้างฟันที่สามารถกัดหรือต่อยคนได้เหมือนผึ้ง ดังนี้ ก่อนนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นแมลงที่ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย ซึ่งทางนักวิจัยได้ค้นพบหนอนชนิดนี้ในแปลงกำจัดขยะจากไส้เดือนดิน ซึ่งพบว่ามีหนอนของแมลงชนิดนี้เข้ามาร่วมกินเศษอาหารที่เป็นขยะชีวภาพจำพวกเศษอาหารและพืชผัก
       
       ดังนั้นจึงได้เริ่มนำมาทดลองในการกำจัดขยะเช่นเดียวกับไส้เดือนดิน โดยจากการทดลองพบว่าหนอนชนิดนี้มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะชีวภาพได้เร็วกว่าไส้เดือนดินถึง 5 เท่า แต่ไม่มีมูลหรือฉี่ออกมาเป็นปุ๋ยเหมือนไส้เดือนดิน จากนั้นได้ทดลองวิจัยต่อกับคุณประโยชน์ของตัวแมลง หนอน และดักแด้ ตามวงจรชีวิต จนพบว่าตัวหนอนของแมลงชนิดนี้มีคุณค่าทางโปรตีนสูงกว่าแมลงหลายชนิดและมีคุณค่าทางอาหารอื่นสูงอีกด้วย ซึ่งหนอนชนิดนี้สามารถนำไปเป็นอาหารโปรตีนสูงทดแทนการเลี้ยงสัตว์ด้วยถั่วเหลืองและปลาป่น โดยพบว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นบางตัวที่สูงกว่าหรือเท่ากับโปรตีนจากถั่วเหลืองด้วย
       
       ทั้งนี้ ได้ตั้งชื่อหนอนชนิดนี้ว่าหนอนแม่โจ้ เพื่อเป็นการต่อยอดในงานวิจัยนี้นำหนอนแม่โจ้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ หรือแม้แต่คุณค่าในการกำจัดขยะชีวภาพ ซึ่งมีการวิจัยและออกแบบโรงเลี้ยงหนอนแม่โจ้ สำหรับประโยชน์ในการกำจัดขยะจำพวกเศษอาหารในระดับครัวเรือน หรือการเกษตรรายย่อยเพื่อนำตัวหนอนไปใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารโปรตีนสูงกับการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ทดสอบการใช้หนอนแม่โจ้เลี้ยงไก่ชนที่เพิ่งผ่านการลงสนามชนไก่มาใหม่ๆ ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าภายใน 2 สัปดาห์ไก่ชนที่เลี้ยงด้วยหนอนแม่โจ้นี้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง รูปร่างดีขึ้น และมีขนที่เงางามขึ้นด้วย เหมาะกับการต่อยอดในการนำไปเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด เช่น เป็ด ไก่ ปลาชนิดต่างๆ
       
       นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐเปิดเผยว่า ขณะนี้มีโครงการต่อยอดที่จะวิจัยว่าหากนำหนอนแม่โจ้มาผลิตเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ เช่นเดียวกันกับการบริโภคหนอนรถด่วนหรือดักแด้ไหม เนื่องจากพบว่าหนอนแม่โจ้มีคุณค่าทางอาหาร และมีประโยชน์มากกว่าแมลงชนิดอื่นๆ ที่คนไทยนิยมรับประทานด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเคยทดลองรับประทานด้วยตัวเองมาแล้วพบว่ามีรสชาติดี อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทดลองการผลิต เพราะการผลิตเป็นอาหารของมนุษย์ต้องทำให้เชื่อมั่นว่ามีความสะอาดและปลอดภัยทุกขั้นตอน 


ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เจ๋ง นักวิจัย ม.แม่โจ้ค้นพบ หนอนแม่โจ้ กำจัดขยะเร็วกว่าไส้เดือนดิน 5 เท่า-โปรตีนสูงเหมาะเลี้ยงสัตว์

view