สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐอัดเงินพิเศษซับน้ำตาเกษตรกร

จาก โพสต์ทูเดย์

ทีดีอาร์ไอ ชี้ เกษตรกรส่อชวดส่วนต่างประกันรายได้ แนะรัฐหาเงินอื่นชดเชย

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดจะมีผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูง ขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2 เรื่อง คือ ผลผลิตเสียหาย และจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างจากราคาสินค้าเกษตรในโครงการประกันรายได้ ดังนั้นรัฐบาลควรหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ

“เป็นเรื่องปกติที่เกษตรกรจะไม่ได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ราคาสินค้าเกษตร สูงกว่าราคาที่ประกันไว้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับ ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งการทำประกันทั้ง 2 ขา คือ ทั้งประกันรายได้ และประกันภัยพืชผล ช่วยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ให้รับเงินชดเชยจากขาใดขาหนึ่งก่อน” นายนิพนธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ทีดีอาร์ไอได้แนะให้รัฐบาลเร่งทำโครงการประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัย ธรรมชาติ โดยอิงกับเรื่องดัชนีอากาศ จะทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยน้ำท่วมยังจะได้รับเงินชด เชยจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้ แม้จะไม่ได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้ตามนโยบายรัฐก็ตาม

ด้านนางปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นกรณีพิเศษ เพราะถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้ ก็ควรได้เงินชดเชยจากส่วนอื่น ซึ่งอาจจะมากกว่าการชดเชยตามปกติในกรณีที่เกษตรกรรายนั้นได้รับผลกระทบผล ผลิตเสียหายรุนแรงมากๆ

Tags :

view