สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครม.อนุมัติช่วยน้ำท่วม5,000บาท/ครัวเรือน คาดใช้งบ3พันล้าน รวม5-6แสนครัวเรือน

จากประชาชาติธุรกิจ

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนายการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยจะให้เงินชดเชยเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณ 3พันล้านบาท มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 500,000- 600,000 ครัวเรือน โดยประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุน้ำท่วมฉับพลันและบ้านเรือนโดนน้ำท่วมเกิน 7 วัน ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารธกส.และธนาคารออมสิน ยืนยันว่าจะมีความโปร่งใสเนื่องจากจะให้ความช่วยเหลือโดยดูจากภาพถ่ายทาง อากาศและสำเนาทะเบียน ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง    ทั้งนี้ต้องนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเสนอครม.อีกครั้งหนึ่ง
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า นายกฯให้ความเป็นห่วงเรื่องหนี้สินเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จึงมอบหมายให้นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์รวบรวมและศึกษาแนวทางในการพักหนี้เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ ธนาคารธกส. สหกรณ์ และกองทุนหมู่บ้านว่าจะมีแนวทางอย่างไร ตลอดจนจำนวนพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเสนอให้ครม.เศรษฐกิจพิจารณาหามาตรการเยียวยา นอกจากนี้นายกฯได้กำชับทุกหน่วยงานที่อยู่ในคชอ. ขอให้ส่งบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมประชุมคชอ.ทุกครั้ง ไม่ให้ส่งตัวแทนเข้ามา เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

Tags :

view