สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใช้คลองลัดโพธิ์-คลองสุวรรณภูมิรับมือน้ำท่วม

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายวีระ วงษ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้เปิดใช้งานคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อช่วยในการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เนื่องจากคลองลัดโพธิ์จะช่วยย่นระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตรเหลือเพียง 600 เมตรเท่านั้น ซึ่งจะสามารถลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมา และได้ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้  
   
ทั้งนี้คลองลัดโพธิ์จะเปิดทำงาน เมื่อมีปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีวัดน้ำบางไทร เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล  ก่อนช่วงน้ำทะเลหนุน
   
สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก กรมชลประทานมีสถานีสูบน้ำจำนวน 44 สถานี และได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ 224 เครื่อง เพื่อสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และระบายออกอ่าวไทยโดยตรง ซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ถึง 616 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที รวมทั้งยังได้สั่งการให้โครง การคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำ หากน้ำจากคลองสำโรงและน้ำจากบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณน้ำมาก จะต้องเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์ได้
   
นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ขุดลอก ปรับปรุง คูคลองขนาดเล็ก ไม่ให้อุดตัน เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักลงสู่คลองสำโรงได้สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น
   
ส่วนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก กรมชลประทานมีสถานีสูบน้ำทั้งหมด 33 แห่ง มีเครื่องสูบน้ำ 156 เครื่อง สามารถ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนได้ในปริมาณ 284 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับสถานีสูบน้ำของ กทม.แล้ว เพียงพอที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลและจะไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังเป็นระยะ เวลายาวนานแน่นอน.

Tags :

view