สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมข้าวเร่งประเมินพื้นที่เกษตรหลังน้ำท่วม

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมข้าวเร่งประเมินควมเสียหายไร่นาหลังน้ำท่วม พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรค และฟื้นฟูพื้นที่
นายประเสริฐ โกศัลวิจิต อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ประสบ อุทกภัยประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตร จังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยแบ่งเป็นพื้นที่นาที่สามารถนำกลับมา ฟื้นฟูได้ และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง

โดยจะรายงานไปยังคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินงบกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตรา ไร่ละ 606 บาท

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ จะมาหลังน้ำลด พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำฟื้นฟูพื้นที่ปลูกข้าวหลังน้ำท่วม

Tags :

view