สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

น้ำท่วมข้าว4ล้านไร่ พินาศยับ26จังหวัด

จาก โพสต์ทูเดย์

น้ำท่วม 26 จังหวัด เฉพาะนาข้าวเสียหายเกือบ 4 ล้านไร่ เฉียด 300 ล้านบาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรจากผลกระทบน้ำท่วมนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. พบว่า มีความเสียหายเกือบ 4 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นความเสียหายในระหว่างเดือน ส.ค.ก.ย. 2553 ประสบภัยจำนวน 53 จังหวัด พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 2,757,236 ล้านไร่ เกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 2.9 แสนราย เป็นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนประมาณ 2.4 ล้านไร่ พืชไร่ เสียหายประมาณ 2.8 แสนไร่ พืชสวนประมาณ 3.2 หมื่นไร่ สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายแล้วทั้งสิ้น 4.7 แสนไร่ ข้าวเสียหาย 4.1 แสนไร่ พืชไร่และพืชสวน 5 หมื่นไร่ วงเงินความเสียหาย 300 ล้านบาท เกษตรกร 6 หมื่นราย

ความเสียหายในช่วงที่ 2 คือเดือน ต.ค. จนถึงปัจจุบัน พบว่ามี 26 จังหวัดที่ประสบภัย พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 2.4 ล้านไร่ เกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 1.5 แสนราย โดยเป็นพื้นที่นาข้าวประมาณ 1.7 ล้านไร่ พืชไร่ 5.9 แสนไร่ พืชสวน และอื่นๆ 1 แสนไร่ในขณะที่ด้านปศุสัตว์และด้านประมงเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 1 แสนราย

เบื้องต้นพบว่าข้าวน่าจะเสียหายประมาณ 9.6 แสนไร่ แต่หลังน้ำลดจะมีการสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อเตรียมขอการช่วยเหลือจากคณะรัฐมนตรีโดยในการหารือของที่ประชุมผู้ บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีหารือว่าใน จะต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นคือการหาอาชีพเสริมโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแล และมาตรการเยียวยาที่เสนอ ครม. ให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษในพื้นที่ที่ประสบภัยรุนแรง ซึ่งควรจะช่วยเหลือมากกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้คือข้าว 606 บาทต่อไร่ น่าจะไม่เพียงพอ ซึ่งทั้งหมดกระทรวงเกษตรฯจะหาแนวทางการช่วยเหลือ” นายธีระกล่าว

นายธีระ กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์นั้น กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนอาหารสัตว์จำนวน 2.9 แสนกิโลกรัมแร่ธาตุและเวชภัณธ์ในพื้นที่ 22 จังหวัดที่ประสบภัย รวมทั้งเตรียมสำรองหญ้าแห้ง หญ้าสด ไว้ยังศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ ทั่วประเทศทั้งนี้ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้ว 26 จังหวัดคือ ตาก ลำพูน นครสวรรค์ อุทัย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีษะเกษ หนองคาย กทม. สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เค้ารางมาแล้ว น้ำจากเหนือวันเดียวพรวด 1,600 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งที่เมื่อวันที่ 20 อยู่ที่ระดับ 400 ลบ.ม.ต่อวินาที เท่านั้น

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รมว. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพราะช่วงนี้น้ำเหนือโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่จ.ตาก จ.กำแพงเพชร กำลังทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯส่งผลให้ระดับน้ำวันนี้จะสูงมากขึ้นเป็น พิเศษ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมในทุ่งต่างๆทยอยไหลออกมาสมทบด้วยต้อง เฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะจะไหลมาสมทบเจ้าพระยาทั้งหมด โดยขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอบรรพตพิสัยจ.นครสวรรค์ขณะนี้พุ่งพรวดวันเดียว ถึง 1,600 ลบ.ม/วินาที เมื่อก่อนอยู่ระดับ 400500 ลบ.ม./วินาที เท่านั้น ซึ่งปริมาณดังกล่าว มาร่วมสมทบกัน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ 2,900 ลบม.ต่อวินาที และแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสักไหลมาอีก 2,900 ลบ.ม. ต่อวินาที และปริมาณน้ำที่บางไทรอยู่ที่ 2,879 ลบ.ม.ต่อวินาที

Tags :

view