สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาร์คบี้ปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง ลดราคาจากค่าบาทแข็ง

จาก โพสต์ทูเดย์

“กรณ์” ระบุ นายกฯ สั่งตรวจต้นทุนสินค้านำเข้า เน้นปุ๋ยยาฆ่าแมลง หวั่นฉวยโอกาสฟาดกำไรช่วงบาทแข็ง

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังประสานกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปประเมินราคาสินค้าที่กระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะสินค้านำเข้า ให้ต้นทุนสะท้อนความเป็นจริงตามค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่า ขึ้น ที่ต้นทุนสินค้าต้องลด โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เป็นต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ทั้งยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี เพื่อไม่ให้พ่อค้าขายกำไรเกินความเป็นจริงโดยไม่ยอมลดราคาลง

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงการคลังประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อทบทวนตัวเลขงบประมาณจัดซื้อวัสดุจากต่างประเทศของส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจ เพื่อนำมาใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ ว่าจะมีต้นทุนลดลงเท่าใดจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐลง

นายกรณ์ กล่าวว่า มาตรการยกเลิกการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับธุรกรรมการซื้อขายพันธบัตร ของนักลงทุนต่างประเทศ ในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2553 ทำให้ปริมาณซื้อขายพันธบัตรลดลง แสดงให้เห็นว่ามาตรการมีผลช่วยลดการเก็งกำไรในตลาดตราสารหนี้

รมว.คลัง กล่าวว่า ผู้ประกอบการไม่ควรนั่งรอให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เพราะแนวโน้มค่าเงินเหรียญสหรัฐที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็ต้องเร่งปรับตัว พัฒนาสินค้า จะหวังแต่ความได้เปรียบด้านราคาอย่างเดียวไมได้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็ปรับตัวได้ดีในระดับหนึ่ง ที่หาตลาดอื่นนอกเหนือจากตลาดสหรัฐ

นายกรณ์ กล่าวว่า ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยที่รัฐบาลใช้เป็นตัวชี้วัดมีหลายองค์ประกอบที่ ต้องรักษาให้เกิดเสถียรภาพ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ที่ธนาคารประเทศไทย (ธปท.) มีการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถขจัดปัญหาเงินเฟ้อให้กับประชาชนได้ตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันต้องดูแลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศ สถาบันการเงินเข้มแข็ง ฐานะการคลังต้องมั่นคง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา และทำให้งบประมาณสมดุลได้ภายใน 5 ปี

“อาจมีบางท่านมองว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาในตอนนี้ และไปให้ความสำคัญกับอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง การควบคุมเงินเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะละเลยไม่ได้ หากเกิดปัญหาเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อไม่ได้มีผลกับแค่ผู้ประกอบการ แต่มีผลกับประชาชนทุกคน ซึ่งเงินเฟ้อก็เหมือนกับภาษีชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเห็น” นายกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะต้องเร่งโครงการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จะนำโดยรัฐบาล และดึงให้เอกชนเข้ามาขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีต้นทุนที่ถูกลง โดยในวันที่ 19 ต.ค.53 จะมีการนำเสนอเอ็มโอยูโครงการ ลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ไฮสปีด เทรน) ที่ร่วมลงทุนกับจีน 2 เส้นทาง (หนองคายกรุงเทพฯปาดังเบซา) ที่ต้องเร่งรัดให้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เกิดการแข่งขัน ลดภาระเอกชน และพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะการลดต้นทุนที่ไทยยังถือว่ามีสัดส่วนสูงที่ สุดเมื่อเทียบกับอาเซียน

ด้านนายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารือถึงแนวทางในการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท

ทั้งนี้ เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ที่ระดับ 80-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทของไทย ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะยังพอรับได้

Tags :

view