สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พาณิชย์ประชุมทูตพาณิชย์รับนโยบายส่งออก

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ถกทูตพาณิชย์ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจรายภูมิภาค พร้อมรับนโยบายดันแผนยุทธศาสตร์ส่งออกปี 54-55
นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงกำหนดการเบื้องต้นในการจัดประชุมทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก ปี 2554 – 2555 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคว่า  ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ จะใช้เวลาในช่วงบ่าย จัดให้ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.)กว่า 60 ประเทศทั่วโลกเพื่อสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจการค้ารายภูมิภาค

โดยแบ่งเป็น 9 ภูมิภาค ดังนี้ สหรัฐฯ ยุโรป อาเซียน จีน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย-ซีไอเอส(ยูเครน  คาซัคสถาน  เบลารุสและอุซเบกิสถาน) และแอฟริกา จากนั้นจะให้กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)และสมาคมธนาคารไทย ได้ประเมินสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง ประเทศ

ส่วนวันที่สองนั้น จะให้สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมฯในปีงบประมาณ 2554 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกปี 2555  จากนั้นจะหารือถึงแผนพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 โดยเชิญภาคเอกชน สมาคมที่ดูแลสินค้าในแต่ละกลุ่มมาเชื่อมโยงและประเมินแผนฯ โดยจัดแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 6 กลุ่ม ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกประมาณ 90% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง,  กลุ่มแฟชั่น อัญมณีและเครื่องหนัง, กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และอื่นๆ และสุดท้ายกลุ่มธุรกิจบริการ 

“ในวันที่ 22 ตุลาคม จะกลับมาสรุปตัวเลขการส่งออกปี 2553 , แผนฯปี 2554 – 2555 ที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นการประชุมลับสุดท้ายเพื่อสรุปตัวเลขการส่งออกจริง หลังจากรับทราบ-ประเมินสถานการณ์ใน-นอกประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว”นางนันท วัลย์ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า   ตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศและ นโยบายของกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะให้ความสำคัญในการขยายการค้าและการลงทุนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน  พัฒนาเครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงธุรกิจ/สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและแข่งขันในตลาดโลก สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและในต่าง ประเทศ รวมถึงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติในธุรกิจกลุ่มเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน

ทั้งนี้กรมฯจะส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการใช้สิทธิประโยชน์จากความ ตกลงการค้าเสรี (FTA) บุกขยายตลาด Emerging Economies เชิงรุก สนับสนุนการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันเช่น ด้านการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนโลจิสติกส์ การบริหารจัดการซัพพลายเชน และขยายการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมไปยังทั่ว ประเทศ

Tags :

view