สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาหาร อนาคตสดใสผลิตเชิงการ ค้าได้

จาก www.azooga.com

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

       อาหาร...เป็นสารเมื่อสิ่งมีชีวิตกินเข้าไป แล้วสามารถเผาผลาญให้เกิดพลังงาน นำไปซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอ สร้างโปรโตปลาสม์พวกเอนไซม์ฮอร์โมน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต... ส่วนคุณค่าของอาหารจะมีประสิทธิภาพสูงต่ำขนาดไหนนั่นก็แล้วแต่

       นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยพบว่าสามารถเอาไส้เดือนมาแปรรูปเป็นอาหาร (สัตว์) มันคือ ไส้เดือนแอฟริกา

       ไส้เดือนแอฟริกา....มีชื่อสามัญ African Nightcrawler ชื่อวิทยาศาสตร์ Eudrilus eugeniae เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่หน้าดิน (soil surface dwelling species)....มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาไส้เดือน 6 ชนิดที่นิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป...

...เพราะเมื่อโตเต็มที่ยาวถึง 12 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 1.8 กรัมต่อตัว มีข้อปล้องตามตัวโดยทั่วไป 188-297 ปล้อง ลำตัวมีสีเทาอมม่วง มองเห็นเป็นประกายสีน้ำเงิน ลำตัวด้านท้องแบนเล็กน้อยและมีสีซีดกว่าด้านหลัง

ไส้เดือน แอฟริกาผลิตไข่ซึ่งเป็นโคคูน ใช้เวลาที่ไข่ฟักเป็นตัว 2 สัปดาห์ เจริญเติบโตจากตัวอ่อนถึงเป็นหนุ่มสาว (เริ่มมีไคลเทลลัมหรือปลอกเนื้อ) ในระยะเวลา 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยง ซึ่งจะเป็นพวกอินทรียวัตถุทุกชนิด เช่น มูลสัตว์, เศษอาหาร, เศษเหลือทางการเกษตร, เศษผักหญ้าและใบไม้ โดยแต่ละวันจะกินอาหารในปริมาณสูงมาก ดังนั้น การเพาะเลี้ยงต้องมีการควบคุมปัจจัยการเลี้ยงที่เหมาะสม

      รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้เริ่มศึกษาและทดสอบการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองของ ภาควิชาสัตวบาล จนได้ผลเป็นที่แน่ ใจแล้วว่าไส้เดือนชนิดนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

      ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เผยแพร่ความรู้ชีววิทยาของไส้เดือนชนิดนี้ ให้ แก่เกษตรกร, นักสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจเพื่อทำการ เพาะเลี้ยงไส้เดือนในเชิงการค้า

เนื่องจากไส้เดือนเมื่อนำมาแห้งป่นจะมีส่วนประกอบของ โปรตีน ประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย กรดอมิโน ที่จำเป็นอยู่ครบสมบูรณ์ และ ไขมัน ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีส่วนประกอบของ กรดไขมัน ที่จำเป็นอยู่ครบถ้วน...!!!

...เหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อนำไปใช้เป็นอาหารของสัตว์...!!

หรือจะนำไปเป็นเหยื่อตกปลาเลยก็ได้ ซึ่งนักตกปลาจะต้องชอบเนื่องจากไม่มีกลิ่นคาวติดมือเหมือนไส้เดือนพันธุ์อื่นๆ

ใคร.....สนใจอยากเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกา จะด้วยประสงค์ในการเป็นอาหารสัตว์หรือเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่การย่อยสลายอินทรียวัตถุอันเป็นขยะที่ทำลายสภาพแวดล้อม กริ๊งกร๊างไปที่ รศ.ดร.สมชัย 0-2579-1120, 0-2579-0649.... เวลาราชการนะครับ...!!!

Tags :

view