สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไส้เดือนช่วยปรับปรุงดินและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

              คุณบุญยง อินทจักร์ อยู่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (โทร. 08-3324-7541) ได้เล่าถึงไส้เดือนในพื้นที่ของตนมีอยู่เป็นจนวนมาก พื้นที่นี้ได้ใส่ขยะอินทรีย์บนผิวดิน โดยใส่บาง ๆ ไม่หนานัก ช่วงเวลาที่ผ่านมาดินมีความชื้นเหมาะสม ขยะอินทรีย์เหมือนถูกไส้เดือนกินแหว่งหายไป ปากรูไส้เดือนมีขี้ไส้เดือนเป็นก้อน ๆ กองอยู่เกลื่อนไปทั้งบริเวณ ทั้งเก่า และที่เกิดใหม่ทุกวัน เคยได้ยินว่าเขามีการซื้อขายกันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อยากทราบว่าจะใช้ปลูกพืชผักอะไรดี ขนาดตัวไส้เดือนที่นี่ตัวขนาดนิ้วมือ มีอยู่ทั่วไป

                สำหรับ กรณีนี้การเก็บขี้ไส้เดือนขายคงยากหน่อย เพราะห่างไกลจากเมืองใหญ่ที่จะมีผู้ปลูกไม้กระถางพวกไม้ดอกไม้ประดับ และใช้ขี้ไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ไส้เดือนนั้นปกติกินส่วนอ่อน ๆ ของพืช พืชที่กำลังย่อยสลายตัว มูลสัตว์ชื้นที่สลายตัวแล้ว และดินที่มีอินทรียวัตถุเจือปนอยู่ การย่อยอาหารใช้ทั้งน้ำย่อยของลำไส้ตัวไส้เดือนเอง และจากจุลินทรีย์ในลำไส้ เมื่อขับถ่ายออกมาจึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่รวมอยู่กับเนื้อดิน และจุลินทรีย์นับว่าเหมาะที่จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง

                ใน ธรรมชาติเราพบไส้เดือนชอบอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชตระกูลปาล์ม เช่น ในสวนหวายกินยอดที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แต่บริเวณอื่น ๆ ในอีสานก็พบได้เช่นกัน ในพื้นที่ไม่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไส้เดือนช่วยทำให้ดินร่วนโปร่งด้วยรูที่ไส้เดือนเจาะอากาศลงในดินได้ดี ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่าง ๆ พวกเศษพืชให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เร็วขึ้น นำไปใช้กับพืชใดก็ได้ผลดีทั้งนั้น

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,870 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หน้า 26.


Tags :

view