สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชลประทานผลิตปุ๋ยมูลไม้เดือน แก้ปัญหาขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

นาย วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน เผยว่า กรมชลประทานประสบผลสำเร็จในการวิจัยและศึกษาการทำปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือน ดิน ด้วยการนำไส้เดือนมาช่วยในการย่อยสลายขยะประเภทเศษอาหาร กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ วัชพืช เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและให้ธาตุอาหารแก่ พืช รวมทั้งได้น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย บำรุงต้นไม้ ใช้เป็นน้ำยาถูพื้น กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือนดินนั้น นำขยะดังกล่าวจำนวน 1 ตารางเมตร ต่อไส้เดือน 10 กิโลกรัม ใส่ลงในบ่อหมักขนาด 6x10x0.8 เมตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 45 วัน ไส้เดือนจะกัดกินขยะแล้วถ่ายมูลเป็นเม็ดสีดำ ซึ่งจะมีธาตุอาหารสำหรับพืชและจุลินทรีย์สูง ทำให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนชั้นดี มีแร่ธาตุครบถ้วน รวมทั้งยังได้น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ซึ่งมีธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลากหลายชนิดในปริมาณมาก

 

 ทั้ง นี้ สถาบันมีโครงการที่จะขยายผลไปยังสำนักชลประทาน และโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

 "การ แก้ปํญหาเรื่องน้ำในอนาคตนั้น จะต้องเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม คิดให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเช่นนี้ กรมชลประทานมีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการชลประทาน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะทำงานด้านน้ำในอนาคต ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดดังกล่าวอย่างแท้จริง" นายวัชระ กล่าว

 

อ้างอิง:หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2552

http://www.naewna.com/news.asp?ID=181720


Tags :

view