สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มทส.ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้าง สุรนารี 1

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ส่งเสริมเกษตรกรเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างให้เพียงพอต่อความต้อง การ เผยคุณลักษณะเด่นสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องทำค้างให้ลำต้นยึด ลดต้นทุนในการผลิต รสชาติดี มีอายุการเก็บเกี่ยวนาน
   
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พันธุ์สุรนารี 1 ว่า “เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์เริ่มต้นโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ โดยนำถั่วฝักยาวสายพันธุ์ พีแอล-01 ผสมกับ ถั่วพุ่มต้นเตี้ยสายพันธุ์ เควีซี-7 ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยรวมเอาลักษณะเด่นของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มมา ไว้ด้วยกัน และทำการคัดเลือกและพัฒนาเมล็ดพันธุ์มาโดยลำดับจนได้ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พันธุ์สุรนารี 1 ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ต้นเป็นทรงพุ่มสูงเพียง 50-70 เซนติเมตร สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องทำค้างให้ลำต้นยึด จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้มาก แต่ยังคงให้ฝักเหมือนถั่วฝักยาวทั่วไป ฝักมีความยาว 30-40 เซนติเมตร ผิวฝักละเอียด ปริมาณเนื้อมาก รสชาติหวานและกรอบ โดยปกติให้ผลผลิตฝักสดประมาณ 1,500-2,500 กิโลกรัมต่อไร่ และหากมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนาน 5-7 เดือน สามารถทนแล้งได้ดี มีความคงทนต่อโรคและแมลงปานกลาง โดยเกษตรกรสามารถปลูกเสริมกับพืชหลัก อาทิ ปลูกตามแนวคันนา หรือนำมาปลูกในกระถางเพื่อเป็นผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครอบครัว สำหรับข้อจำกัดของถั่วฝักยาวพันธุ์สุรนารี 1 คือไม่ควรปลูกในที่ร่มทั้งนี้จากการวิจัยพบว่าหากปลูกในที่ร่มหรือถั่ว ฝักยาวได้รับแสงน้อยเกินไปจะมีบางส่วนที่ลำต้นเลื้อย ทั้งนี้ทีมวิจัยกำลังพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ให้สามารถปลูกในร่มได้โดยที่ ต้นไม่เลื้อย ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยฟาร์ม มทส. ได้เพิ่มพื้นที่ในการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
   
ผศ.ดร.ฐิติพร ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงวิธีการปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์สุรนารี 1 ว่า ถั่วฝักยาวดังกล่าวเหมาะที่จะปลูกในดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารอยู่เพียงพอ ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20-25กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ควรปลูกในฤดูฝนเพราะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโรคแมลง ควรปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน การปลูกให้ปลูกเป็นแถวเพื่อสะดวกในการลงแปลงตรวจเพื่อถอนพืชปนวัชพืช หรือ กำจัดแมลงได้ง่าย การปลูกควรให้ระยะปลูก 60 x 30 ซม. โดยหยอดหลุม
ละ 1-3 เมล็ด แล้วถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น การใส่ปุ๋ย ควรเลือกใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่เมื่อเตรียมดินก่อนปลูก และครั้งที่ 2 ใส่เมื่อปลูกได้ 3 สัปดาห์ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12  ในอัตรา 20-25  กก.ต่อไร่ ทั้งนี้หากเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครั้งต่อไปควรคัดเลือกต้นพันธุ์ ที่มีลักษณะลำต้นแข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน รวมทั้งฝักมีขนาดยาวและสมบูรณ์
   
เกษตรกรและผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ที่ โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้าง สุรนารี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0-4422-5008.

Tags : มทส. ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวไร้ค้าง สุรนารี 1

view