สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปศุสัตว์ติดตาม “ข้าวโพดหลังนา” อุดรฯพบ ค่าจ้าง 300 บ.เป็นต้นทุนสูงเกษตรกร

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายสรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย,และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้ 1.ปัญหาเรื่องแรงงาน ค่าจ้างแรงงานในการปลูกข้าวโพดเฉลี่ยวันละ 300 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีราคาสูงต่อภาคการเกษตร 2.ด้านแหล่งเงินทุน มีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ธกส. ทำให้ไม่มีแหล่งเงินทุนในการทำการเพาะปลูก

ทั้งนี้จะนำประด็นปัญหาดังกล่าวรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox, #victorinox มือสอง,#มีดเดินป่า ตราจรเข้,#Ralph Martindale,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดภาวะวิกฤต

Tags : #ปศุสัตว์ #ข้าวโพดหลังนา , ค่าจ้าง 300 บ. , ต้นทุนสูงเกษตรกร

view