สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปีศาจภาคเกษตร

จาก คมชัดลึกออนไลน์

คมชัดลึก : ที่ผ่านมาทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรยังสับสนในเรื่องของสารเคมีที่อาจจะปนเปี้อนในผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ผลไม้ รวมถึงข้าวที่เราบริโภคประจำวันนี้ว่า เกิดมาจากเกษตรกร หรือผู้ประกาศทางการเกษตรใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก และใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เลยทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาว่าหากบริโภคผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้อาจส่งผลทำให้มีสารเคมีตกค้างภายในร่างกาย และกลายเป็นขี้โรคในอนาคต
 ความสับสนที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า เกิดมาจากความหลงทางและความสับสนของรัฐบาลชุดก่อนๆ ที่ประกาศนโยบาย "ลด ละ เลิก" ในการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ทั้งที่ความเป็นจริงผลิตภัณฑ์เคมีที่นำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตภาคเกษตรนั้น นักวิชาการที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการปุ๋ยระดับดอกเตอร์ต่างยืนยันว่า "สารเคมีไม่ใช่ปีศาจในภาคเกษตร" ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด สามารถใช้ได้ แต่ต้องใช้ให้เหมาะสมและถูกวิธี

  ปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารของพืชชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพก็เป็นธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งปุ๋ยทั้งสามชนิดนี้ล้วนแต่ต้องประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืช 3 อย่างที่เรียกว่า "เอ็นพีเค" (NPK) เอ็น คือไนไตรเจน (N)  พี คือฟอสฟอรัส (P) และเค คือโพแทสเซียม(K) ซึ่งทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ สามารถใช้ด้วยกันได้

 เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพูดคุยเรื่องการใช้ปุ๋ยกับนักวิชาการบางท่าน ต่างเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าให้คนทั่วไปทราบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ในที่สุดตกลงกันว่า ทางสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จะจัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตปุ๋ยไทยใช้อย่างไรให้ยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 การสัมมนาในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ภาคคือ ภาคเช้า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ "ธีระ วงศ์สมุทร" เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเกษตรกรรม” ตามด้วย ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน กรรมการผู้จัดและเหรัญญิกมูลนิธิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี ปี 2554” และ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ-นักปฏฐีวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เจ้าตำรับ “ปุ๋ยสั่งตัด”

 ภาคบ่ายจะมีการเสวนาเรื่อง "ความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมีในภาคเกษตร" มีผู้ร่วมเสวนาคือ คุณเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย, คุณสุกรรณ สังขวรรณะ ปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกศิษย์เก่าดีเด่นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ, คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย, คุณทวีศักดิ์ สุทิน นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และ คุณอักษร น้อยสว่าง ประธานชมรมผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต

 สนใจสอบถามได้ที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ โทร.0-2940-5425-6 และ 08-6340-1713 งานนี้ฟรีทุกอย่าง มีอาหารว่างและอาหารมื้อเที่ยงบริการให้ด้วย

"ดลมนัส  กาเจ"

Tags : ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ปีศาจ ภาคเกษตร

view