สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำนา ต้นทุนต่ำ ฉบับลุงทวี

จาก คมชัดลึกออนไลน์

คมชัดลึก :ปัญหาการเผาตอซังข้าว นับเป็นความสูญเสียทางระบบนิเวศวิทยาอย่างมหาศาล ทั้งยังนำมาซึ่งความเสื่อมสภาพของ “ดิน” ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตพืชอาหารทางการเกษตรโดยเฉพาะ “ข้าว” ลุงทวี คุ้มรักษา ชาวนาใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นับเป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยในการเผาตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว แต่กลับใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผืนนา เพราะซังข้าวถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีสำหรับข้าวในนา
  แม้ว่าบางช่วงจะต้องอดทนเพราะอาจจะได้ผลผลิตข้าวน้อยแต่เมื่อนานวันดินดีผลผลิตจะกลับมามากขึ้นอีกครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น ลุงทวียังใช้จุลินทรีย์ชื่อว่า "จามิน่า" เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการคัดเลือกสารพันธุ์เฉพาะ เข้ามาช่วยในขั้นตอนของการย่อยสลายตอซัง ทำให้ดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุในดินเพิ่มมากขึ้น และทำให้ข้าวไม่เมาตอซัง และใช้เวลาเพียง 5-7 วันก็ย่อยสลายได้หมด นอกจากทำให้ดินดี ต้นข้าวแข็งแรง ได้ผลผลิตดีแล้ว โดยรวมต้นทุนการาผลิตก็ลดลงไปถึง 50% รวมถึงลดปัญหาข้าวดีดก็ลดลงด้วย จึงทำให้ขณะนี้นาของลุงทวีสามารถผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นพันธุ์ข้าวได้และมีบริษัทที่จำหน่ายพันธุ์ข้าวมาติดต่อไว้ตั้งแต่ข้าวยังไม่ได้เก็บเกี่ยว

 “เมื่อก่อนนี้ผมทำนา 50 ไร่ ต้องใช้ปุ๋ยประมาณ 20-25 กระสอบต่อครั้ง ซึ่งคิดเป็นค่าปุ๋ยในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อรอบการผลิต เพราะปัจจุบันปุ๋ยราคาแพงมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก แต่หลังจากไม่เผาตอซังข้าวและใช้จุลินทรีย์จามิน่าย่อยสลายตอซังแล้วนำดินไปตรวจกับกรมพัฒนาที่ดิน ก็พบว่าค่าของดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ทางกรมจึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและแนะนำให้ใส่เพียงไร่ละ 4 กิโลกรัมเท่านั้น หมายความว่าที่ดิน 50 ไร่ของผมจะใช้ปุ๋ยแค่  200 กิโลกรัม หรือประมาณ 4 กระสอบ เท่านั้นเอง คิดเป็นต้นทุนแล้วลดมาเหลือแค่ 5,200 บาทต่อรอบการผลิตเท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมหาศาล"

 ลุงทวีบอกอีกว่า ถ้าจะให้หมดปัญหาข้าวดีดโดยสิ้นเชิงนั้นจะต้องเปลี่ยนจากนาหว่านมาเป็นนาดำ เพราะจะช่วยคุมข้าวดีดได้ดี เพราะปัจจุบันค่าแรงการเก็บข้าวดีดที่ 1 ไร่ ต้องใช้คนเก็บถึง 2/1 วัน ค่าแรงคนละ 250 บาท 1 รอบการผลิตต้องเก็บถึง 3 ครั้ง คิดเป็นเงินสำหรับค่าแรงการเก็บข้าวดีดต่อไร่ถึง 1,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่ไม่น้อย ถ้าเกษตรกรยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ นับวันก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และฉะนั้นการไม่เผาตอซังข้าวนอกจากผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว สุขภาพเกษตรกรก็ดีด้วย

 ปัจจุบันข้าวในแปลงของลุงทวีขายได้ราคาสูงกว่าข้าวในแปลงของเกษตรกรทั่วไป ถึงกิโลกรัมละ 1-2 บาท ได้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 90 ถัง เนื่องจากเป็นข้าวที่อุดมสมบูรณ์และเป็นข้าวที่ปลอดข้าวดีดข้าวเด้ง ชาวนาท่านใดสนใจเทคนิคการจัดการแปลงนาของลุงทวีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-7677-6405 ลุงทวียินดีให้ข้อมูลอย่างละเอียด
    
"สุรัตน์ อัตตะ"

Tags : ทำนา ต้นทุนต่ำ ฉบับลุงทวี

view