สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พัฒนาเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ทำจากผลไม้ พืชผัก-สมุนไพร(2)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมี ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้พัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทันตสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข …โดยคราวที่แล้วได้กล่าวถึงน้ำกระเจี๊ยบไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้ว วันนี้จะกล่าวถึงน้ำตะไคร้ใบเตยสูตรอ่อนหวาน คำว่าอ่อนหวานในที่นี้หมายถึง ไม่หวานมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่า หวานมาก ๆ อย่างแน่นอน

น้ำตะไคร้ใบเตย สูตรอ่อนหวาน
   
สำหรับ ขั้นตอนการเตรียม ดังต่อไปนี้ เริ่มแรก ล้างตะไคร้ให้สะอาด แยกต้นและใบ ทุบต้นตะไคร้ให้แตก หั่นต้นและใบเป็นท่อนสั้น ๆ จากนั้นนำน้ำตั้งไฟพอเดือด ใส่ต้นตะไคร้และใบเตยลงต้มจนเดือด นาน 2-3 นาที แล้วใส่ใบตะไคร้ลงต้มให้เดือดสักครู่ ปิดไฟ ตักตะไคร้และใบเตยออกก่อนจะเติมน้ำตาลทราย คนให้ละลาย แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ให้นำไปต้มอีกครั้งจนเดือด ยกลง พักไว้รอให้อุณหภูมิลดลงเท่ากับ 70c หลังจากนั้นให้นำมาบรรจุใส่ขวดพลาสติกที่ล้างสะอาดและแห้ง ปิดฝา ทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำเย็นแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10c
   
อีกสูตรหนึ่งคือ น้ำมะตูมสูตรอ่อนหวาน มีส่วนผสมดังนี้
   
ขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้ คั่วมะตูมให้หอม แล้ว แช่น้ำไว้ 30 นาที ก่อนที่จะนำหม้อน้ำที่แช่มะตูมไว้มาต้มจนเดือดสักครู่ ปิดไฟ ตักมะตูมออก เติมน้ำตาลทรายคนจนละลาย แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง 3-4 ชั้น ตั้งไฟให้เดือด ยกลง พักไว้ รอให้อุณหภูมิลดลงเท่ากับ 70c จากนั้นบรรจุใส่ขวดพลาสติกที่ล้างสะอาดและแห้ง ปิดฝา ทำให้เย็นลงทันทีด้วยน้ำเย็น เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10c
   
สำหรับ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเชิงการค้าสามารถนำสูตรการ พัฒนามาปรับปรุงได้ ซึ่งเป็นการควบคุมปริมาณการบริโภคน้ำตาลไม่ให้มากเกินไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร สำหรับโภชนาการและสุขภาพฟันที่ดีของเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ได้รวบรวมสูตรและขั้นตอนการเตรียมเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ไว้ในคู่มือการเตรียมและผลิตเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ สูตรน้ำตาลน้อย เพื่อเผยแพร่ให้กับ ผู้ปกครอง โรงเรียน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่...
   
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2942-8629–35.

Tags : พัฒนาเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ทำจากผลไม้ พืชผัก-สมุนไพร

view