สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใช้บิวเวอเรียกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

ปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเสียหายให้เกษตรกรเป็นวงกว้างโดยเฉพาะนาในเขตชลประทานพื้นที่ ภาคกลาง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมฉีดพ่นด้วยสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดศัตรูพืชชนิด ดังกล่าว แต่ไม่สามารถตัดวงจรการระบาด ให้หมดไปได้ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการผลิตสารชีวภัณฑ์ คือ “เชื้อราบิวเวอเรีย” และเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ชาวนาหันมาใช้เชื้อราบิวเวอเรียอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น....
    
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว นอกจากจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยเพราะสารเคมีราคาค่อนข้างแพง ขวดละประมาณ 600-1,000 บาท และการพ่นสารเคมีโดยขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และใช้ไม่ถูกวิธี ได้ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในแปลงนา อาทิ มวนเขียวดูดไข่ แมลงปอ แมงมุม ด้วงดิน ด้วงเต่า และมวนจิงโจ้น้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วย
    
ปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ ศูนย์บริหารศัตรูพืช โดยเฉพาะศูนย์ฯ ที่อยู่ในพื้นที่ที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ให้ดำเนินการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อราชนิดดังกล่าวให้ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน นำไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปลูกข้าวใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันการแพร่ระบาด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง
    
ฤดูปลูกข้าวปี 2553/54 นี้ เกษตร กรในพื้นที่ภาคกลางได้ยอมรับประสิทธิภาพและมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอ เรียเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกศูนย์จัด การศัตรูพืชชุมชนผลิตขยายเชื้อราบิว เวอเรีย เพื่อใช้เองในกลุ่มมากขึ้น อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา รวมไม่น้อยกว่า 160 จุดเชื้อราบิวเวอเรียเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด โดยเชื้อจะสร้างเส้นใยและสปอร์สีขาว สามารถแพร่กระจายได้ในธรรมชาติและทำลายแมลงได้ทุกระยะ โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนศัตรูพืช สำหรับประสิทธิภาพของเชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลถือว่าใช้ได้ผลดี ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจและหันมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้ว การใช้เชื้อราบิวเวอเรียยังไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่กระทบต่อสิ่งแวด ล้อม และไม่ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติในนาข้าวด้วย
    
ทางด้านนายเชน กรณ์ ผึ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรีได้เร่งส่งเสริมให้ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยได้ รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จากทางจังหวัด สำหรับวิธีผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียนั้น ทำได้ง่าย ๆ โดยนำเมล็ดข้าวโพด (ปลอด  สารเคมี) ไปแช่ในน้ำสะอาดนาน 12-24 ชั่วโมง จากนั้นทำการคัดแยกกากและเมล็ดลีบออกแล้วนำไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำหรือแห้งหมาด ๆ แล้วบรรจุเมล็ดข้าวโพดใส่ถุงพลาสติกก้นจีบทนความร้อน ถุงละ 400 กรัม ปิดปากถุงด้วยคอขวดจุกด้วยสำลีให้แน่น
    
จากนั้นนำไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งลูกทุ่ง ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วนำถุงข้าวโพดออกจากหม้อนึ่งปล่อยไว้ให้เย็น และนำถุงข้าวโพดไปเรียงในตู้ปลอดเชื้อเพื่ออบด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ฆ่าเชื้อนาน 15 นาที แล้วทำการเขี่ยเชื้อราบิวเวอเรียบริสุทธิ์ใส่ลงในถุงข้าวโพดและต้องปิดจุก สำลีทันที นำถุงข้าวโพดที่เขี่ยเชื้อใส่แล้วไปวางไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเท (อย่าให้โดนแดด) นาน 15 วัน เชื้อราบิวเวอเรียจะเดินเต็มถุง ก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยใช้ในอัตรา 2 ถุงต่อน้ำ 20 ลิตร โดยต้องขยำหรือทำให้สปอร์ของเชื้อราหลุดจากเมล็ดข้าวโพด กรองด้วยผ้าบาง ๆ เพื่อแยกเมล็ดข้าวโพดออก นำน้ำที่ได้ ผสมกับสารจับใบคนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นในแปลงที่สำรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งนี้ ควรฉีดพ่นให้สัมผัสตัวของเพลี้ยหรือหนอน และควรฉีดพ่นในช่วงเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ
    
“แปลงที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดรุนแรงอาจใช้ในอัตรา 1 ถุงต่อไร่ ถ้าระบาดไม่รุนแรงอาจใช้ 2 ถุงต่อ 3 ไร่ ก็ได้ ขณะนี้เกษตรกรมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอเรียค่อนข้างมาก เพราะมีประสิทธิภาพและราคาถูก ถุงละ 20 บาทเท่านั้น ซึ่งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีแนว โน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลได้ เชื้อราบิว เวอเรียเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสนใจหันมาใช้เพิ่มขึ้น” นายเชน บอก
    
หากสนใจการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาลในนาข้าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท โทร. 0-5647-6515 หรือศูนย์บริหารศัตรูพืชใกล้บ้าน....

Tags : ใช้วเวอเรีย กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

view