สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การปรุงดินให้อร่อย ...!!! สำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ

จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย นางสาวเพชรรัตน์  มีมา  (นักวิชาการ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com


 

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของชมรมฯ ทุกท่านค่ะ  วันนี้ผู้เขียนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการการปรับปรุงดินให้เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว  ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกพืชทุกชนิดทำหน้าที่ยึดรากพืช ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช ถ้าดินมีความสมบูรณ์  หมายมีธาตุอาหารหลายชนิดอยู่ในดิน มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสม มีอินทรียวัตถุแทรกอยู่ในโครงสร้างของดินจำนวนมาก ดินร่วนซุย ซึ่งถ้าดินมีสภาพดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนก็จะเจริญเติบโตงอกงามดี  แต่ถ้าดินไม่ดี มีสภาพแน่น แข็ง  จอบฟันไม่เข้า  ไม่ระบายถ่ายเทน้ำ  รากพืชขาดออกซิเจน ก็จะให้พืชผักที่เราปลูกเจริญเติบโตไม่ดี มีปัญหาลำต้นแคระแกรน ใบเหลือง พืชผักที่ปลูกไม่กินปุ๋ย ทั้งที่ให้ปุ๋ยเต็มที่ ซึ่งดินที่ดีควรที่จะเป็นดินที่  มีแหล่งแร่ธาตุอาหาร นํ้า  ออกซิเจน ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหาร 45% อินทรียวัตถุ 5% นํ้า 25% อากาศ 25% แร่ธาตุอาหารสลายตัวมาจากหิน อินทรียวัตถุ เกิดจากการย่อยสะลายของซากพืชและสัตว์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช   ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชประกอบ  เรียกง่ายว่า  “ดินมีชีวิต” แต่หากเรามีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามท้องตลาด และ สารเคมีที่ที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมากเกินไป ขาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขาดการเติมจุลินทรีย์ต่าง ๆ ลงไปในดินก็จะทำให้ดินเสื่อมโทรม สิ่งมีชิวิตที่อยู่ในดินก็จะลดลงเรื่อย อาทิ จุลินทรีย์ ไส้เดือนดิน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในดิน ที่มีประโยชน์มากที่สุดก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชก็จะไม่มี พืชอ่อนแอ  ไม่มีภูมิคุ้มกัน โรคพืชก็จะเข้าทำลายได้ง่ายค่ะ  พูดมาวะยืดยาว งั้นเรามีดูกันว่าเราจะเตรียมดินเพื่อการปลูกผักปลอดสารได้อย่างไร???
Soil02_20090722.gif

การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน

1. ตรวจวัดหา pH ที่อยู่ในดิน ว่าสภาพดินเป็นดินกรด  เป็นดินด่าง อย่างไร  เพื่อ จะปรับปรุง ค่า ph ของดินให้เหมาะสมกับพืชผักที่เราจะปลูก  โดยค่า pH ของดินที่เหมาะสมที่ชมรมฯ แนะนำให้เกษตรกรปรับอยู่ที่ 5.8-6.5 เป็นค่ากรดอ่อน ๆ ซึ่งเหมาะสมที่จะละลายธาตุอาหารให้พืชได้ใช้อย่างเต็มที่

 2. เตรียมดินโดยการขุด ไถพลิกดิน หรือพรวนด้วยเครื่องมือนานาชนิดเพื่อปรับสภาพดินให้ร่วน มีการระบายหรืออุ้มน้ำดี และอุณหภูมิภายในดินเหมาะสมแก่การปลูกพืช และใช้ ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบสีเหลือง สำหรับ ดินที่ค่า pH เป็นกรด  หรือ ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบ สีแดง สำหรับสภาพดินที่ค่า pH เป็นด่าง  อัตรา 2-4 กระสอบ ต่อ 1 ไร่
Soil05_20090722.gif

3.การตากดิน เป็นครั้งคราวประมาณครั้งละ 10-15 วัน  ยังช่วยปริมาณวัชพืชต่าง ๆ และโรคหลายชนิด เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเขม่าดำ    เชื้อราสาเหตุบางชนิดอาจจะยังเจริญอยู่ในเศษส่วนหนึ่งที่เน่าเปื่อยของพืชเป็นโรค หรือส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่าสปอร์ยังตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งการไถพลิกดินตากแดดนี้ช่วยลดปริมาณเชื้อ  และการเกิดโรคในฤดูปลูกต่อไปได้   ส่วน แปลงที่มีไส้เดือนฝอยรากแผลระบาดการไถพลิกดินตากแดดในฤดูร้อนจะช่วยฆ่า ไส้เดือนฝอยรากแผลซึ่งไม่ทนต่อความร้อนแห้งและฆ่าตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยราก ปม   ส่วนไข่จะได้รับออกซิเจนและความอบอุ่นเร่งให้ฟักเป็นตัวและถูกความร้อนฆ่า 

Soil06_20090722.gif

4. หลังจาดตากดินแล้ว  ก่อนการปลูกพืชผัก  ควรใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 1 กิโลกรัม คลุกผสมกับหมักหรือปุ๋ยคอก จำนวน 50 กิโลกรัม มาฆ่าเชื้อรา พวกเชื้อราฟัยท็อพธอร่า   เชื้อราพิธเธียม  เชื้อราฟิวซาเรียม  เชื้อราไชอกโทเนีย  และสเคอร์โรเทียม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในพืชผักที่เราปลูก อีกทั้งไตรโคเดอร์ม่าที่เราใส่ลงไปจะไปช่วยย่อยอินทรียวัตถุในดินให้กลับกลายมาเป็นปุ๋ยให้พืชผักได้ใช้ กลับกลายเป็นฮิวมิค แอซิด แทรกอยู่ในโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย แถมยังป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้อีกด้วย

Soil04_20090722.gif

หากเกษตรท่านใดที่กำลังจะเริ่มปลูกผัก ต้องการจะรู้ค่า pH ของดิน สามารถส่งตัวอย่างดินมาให้ทางชมรมฯตรวจหาค่า pH ได้นะค่ะ  (ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างไรค่ะ)  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืชหรือวิธีผลิตพืชผักปลอดสารพิษต้นทุนต่ำ ก็สามารถติดต่อของรับเอกสารได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษทุกสาขา ค่ะ หรือ  ติดต่อมาผู้เขียน   โทร. 089- 444-2366  หรือ  02-903-0820 ก็ได้เช่นกันค่ะ


Tags : การปรุงดิน ให้อร่อย สำหรับการปลูก ผักปลอดสารพิษ

view