สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อันตรายมหันต์จากการดื้อยา / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

อันตรายมหันต์จากการดื้อยา  / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

        รัฐบาลในหลายๆประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศในแถบยุโรป และประเทศอเมริกา ได้ออกกฎที่เข็มงวดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยกำหนดว่ายาปฏิชีวนะสามารถสั่งจ่ายได้โดยการได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกประเทศทำตามกฎนี้
       
       จากการศึกษาของสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทยในปีค.ศ. 2016 ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารโดยระบุว่าร้านขายยาในประเทศไทยมีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมและแพร่หลาย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสาเหตุทำให้คนเกิดการดื้อยาขึ้น เพราะเมื่อเกิดอาการติดเชื้อแบคทีเรียและต้องการให้อาการบรรเทาลงโดยการใช้ยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะจึงไม่สามารถทำให้หายได้เพราะสาเหตุมาจากการดื้อยาปฏิชีวนะนั่นเอง เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในหลายต่อหลายประเทศที่ไม่มีการควบคุมการจ่ายยาโดยผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่นิยมใช้วิธีไปหาซื้อยาทานเองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
       
       องค์การอนามัยโลก ( WHO) ตระหนักถึงอันตรายที่ร้ายแรงจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผิดๆนี้ และเน้นย้ำว่าหากมีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะและสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในร้านขายยาต่างๆจะเกิดผลเสียมากมายที่ตามมา อีกทั้งมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อประชาชนมากมายเกิดขึ้นโดยแม้แต่ในอาการติดเชื้ออย่างธรรมดาในขั้นไม่รุนแรงยาปฏิชีวนะก็ไม่สามารถจะช่วยได้ เมื่อมีการจำหน่ายยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมรัดกุมจะทำให้มีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้น
       
       อะไรเป็นสาเหตุของการดื้อยาปฏิชีวนะ
       
       -เกิดจากการเข้าใจผิดในการทานยาปฏิชีวนะ ทำให้เชื้อแบคทีเรียมีการพัฒนาและปรับตัวในการดื้อยา ทำให้การทานยาปฏิชีวนะไม่ได้ผลอีกต่อไป
       
       -การใช้ยาอย่างผิดๆ และใช้มากเกินไปเป็น สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดการดื้อยาและก่อให้เชื้อโรควายร้ายที่ตามมา ( คือความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถจะเยียวยาได้เพราะการให้ยาบรรเทาอาการนั้นไม่สามารถจะช่วยได้ต่อไปจนทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต)
       
       เชื้อโรควายร้ายที่กล่าวถึงนี้คือเชื้อแบคทีเรียซึ่งไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะเข้าบำบัดได้เนื่องจากเชื้อโรคทำการป้องกันตัวเอง ซึ่งเกิดจากการทานยาไม่ครบตามกำหนดหรือใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อธิบายง่ายๆคือเมื่อรับประทานยาปฏิชีวนะไปสักพักอาการจะรู้สึกดีขึ้นและเมื่อหยุดยาโดยทานยาไม่ครบตามกำหนดเชื้อโรคตัวร้ายที่อยู่ในร่างกายจะพัฒนาตัวเองเป็นเชื้อโรควายร้ายที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมซึ่งยากต่อการเยียวยา ก็เพราะสาเหตุมาจากการดื้อยานั่นเอง
       
       เมื่อเชื้อโรควายร้ายนี้เกิดการป้องกันตัวเองทำให้เกิดเชื้อวัณโรคและเชื้อปอดบวมสายพันธุ์ใหม่ขึ้น ซึ่งยาปฏิชีวนะที่ผลิตขึ้นไม่สามารถทำให้อาการทุเลาบรรเทาลงได้โดยง่ายดาย องค์การอนามัยโลก( WHO)ตระหนักว่าการดื้อยาปฏิชีวนะนี้เป็นปัญหาใหญ่ต่อความปลอดภัยของสุขภาพของคนในโลกปัจจุบัน
       
       ยาปฏิชีวนะช่วยบรรเทาอาการอะไร?
       
       ยาปฏิชีวนะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากเชื้อโรค เช่นการติดเชื้อต่อมทอลซินซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ไอกรน การติดเชื้อทางผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ยาอามอกซินลิน Amoxicillin เป็นส่วนหนึ่งของยาเพนนิสซิลิน ซึ่งช่วยรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในหูในขณะที่Trimethoprim เป็นยาปฏิชีวนะที่ช่วยในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่เป็นสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ดังนั้นยาปฏิชีวนะประเภทเดียวกันไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทุกโรคได้ ยกตัวอย่างเช่นSalmonella แซลมอนเนล่า คือโรคติดเชื้อจากระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษคุณหมอจะต้องหายาที่เหมาะสมกับอาการดังกล่าว ดังนั้นยาปฏิชีวนะตัวเดียวไม่สามารถใช้กับทุกโรคได้ ดังนั้นเราควรระวังอย่าใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อและผิดโรค
       
       จะทำอย่างไรเมื่อเราจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
       
       ถึงแม้ว่าเราจะแน่ใจว่าเราเป็นโรคที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแน่นอนและอยากจะลองไปซื้อยาทานเองที่ร้านขายยา นั่นเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์ เพราะยาบางชนิดจะมีผลส่งผลต่อยาอีกหลายอย่างที่เรารับประทานอยู่อย่างต่อเนื่อง และทำลายอวัยวะอย่างอื่นของร่างกายโดยเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์
       
       ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากคือเมื่อมีอาการป่วยควรไปพบแพทย์ และให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้เพราะแพทย์จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และรู้ว่าอาการอย่างใดจะใช้ยาปฏิชีวนะตัวไหนที่จะไม่ไปทำอันตรายต่ออวัยวะส่วนอื่นซึ่งส่งผลร้ายต่อร่างกาย นายแพทย์ท่านหนึ่งยังกล่าวเตือนอีกว่าโรคที่กินยาอย่างผิดๆจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
       
       แล้วเราจะใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องได้อย่างไร?
       
       ขั้นตอนแรกคือ จากคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำให้เราทราบว่าเราสามารถใช้ยาปฏิชีวนะตัวไหนอย่างไรได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนต่อมาคือทานยาตามที่แพทย์กำหนดอย่างต่อเนื่องจนครบตามที่แพทย์สั่งไม่ใช่ว่าเมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยา เราต้องทำตามคำสั่งของแพทย์อย่างชัดเจน เช่น ทานยาก่อนอาหารหรือหลังรับประทานอาหารไม่ควรทานยานี้ร่วมกับอาหารชนิดใดบ้างและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้โรคร้ายนั้นหายไปจากเรา อีกทั้งเราไม่ควรแบ่งยาปฏิชีวนะที่เรามีให้กับผู้อื่นทาน เป็นต้น
       
       อันตรายจากการใช้ยาผิดๆโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนั้นมีโทษมหันต์ อย่าทำตัวเป็นผู้วินิจฉัยโรคหรือให้เจ้าของร้านขายยาเป็นผู้ตัดสินโดยที่ไม่ไปพบแพทย์ เพราะจะส่งผลร้ายต่อตัวเราเองและคนรอบข้างได้ ควรระวังปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด และมีสติรอบคอบ ชีวิตของเรามีค่ามาก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ
       
       ข้อมูลอ้างอิง
       http://globalwellbeing.william-russell.com/health-tips/antibiotics-resistance-what-you-need-to-know/ 


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : อันตรายมหันต์จากการดื้อยา ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

view