สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อภัยภูเบศรเปิด บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี แจกสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ

จากประชาชาติธุรกิจ

นับจากแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ.2560-2561 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้วงการสมุนไพรทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยในแผนแม่บทได้ระบุให้มีการพัฒนาเมืองสมุนไพรใน 4 ภูมิภาคเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ซึ่งปราจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาสมุนไพร โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรทางจังหวัดได้จัดตั้งคณะกรรมการเมืองสมุนไพรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีได้นำ Thailand Model 4.0 มาปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ เนื่องจากมีความได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวันที่ 9 มกราคม 2560 นี้ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะทำการเปิด“บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี” อยู่ใจกลางเมืองที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในจังหวัดมาร่วมคิดร่วมทำ

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีเป็นสถานที่ที่เปิดให้ชุมชนมาใช้ประโยชน์และให้ข้อมูลของเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี เช่น ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์และเรื่องราวของระบบนิเวศ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด โดยไฮไลต์อยู่ที่การสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวโดยมีสมุนไพรเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทั้งสวนสมุนไพร เมนูอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร นิทรรรศการรูปภาพ หนังสือสมุนไพร และการอบรมการทำยาและอาหารจากสมุนไพร

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรจะใช้สีของสมุนไพรเป็นสิ่งดึงดูดให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ สีของสมุนไพรที่ต่างกันส่งผลต่อสรรพคุณที่แตกต่างกันด้วย อาทิ สีม่วงของอัญชันมีแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด สีแดงของฝางช่วยบำรุงเลือด สีเหลืองของขมิ้นชันมีเคอร์คูมินอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง โดยจะนำมาปรุงเป็นอาหารร่วมสมัย อาทิ เอแคลร์จากอัญชัญ ซุปพญายอ เทมปุระเล็บครุฑสำหรับเด็กและวัยรุ่น ราดหน้าและขนมจีนเส้นสดจากฝาง ผู้สูงอายุมีน้ำสมุนไพรดอกบัวหลวง ขนมขี้หนูใบคนทีสอ กุ้งฝอยทอดเล็บครุฑ ซึ่งได้นำสูตรเหล่านี้มาแจกให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร 


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : อภัยภูเบศร เปิดบ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี แจกสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ

view