สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

 “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่  9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9

        ด้วยความจงรักภักดีและแรงศรัทธาของพสกนิกรชาวไทย ที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงมาตลอด 70 ปี ทำให้ทุกวันนี้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้มีการจัดสร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” ถือว่าเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 ที่มีความยิ่งใหญ่งดงาม
       
       “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” หรือ “พระมหาเจดีย์เก้ายอด” ตั้งอยู่ที่วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยคณะสงฆ์วัดทางสาย คณะกรรมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ

 “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่  9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

ความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

       โดยพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 9 มีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ" มีความหมายว่า เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดี
       
       พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ อยู่บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับสัดส่วนของอาคารนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการครองราชย์ครบ 50 ปีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดอาคารที่มีความกว้าง 50 เมตร และสูง 50 เมตร ประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ ภายในประกอบด้วยชั้นต่างๆ จำนวน 5 ชั้น อันหมายถึง ขันธ์ 5

 “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่  9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

"พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร" พระประธานในอุโบสถ

       โดยแต่ละชั้นมีความสำคัญดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นชั้นใต้พื้นดิน ใช้เป็นที่เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ไว้ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ใช้ประกอบกิจกรรมทางธรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ชั้นที่ 3 เป็นวิหาร ที่มีความโอ่โถงกว้างขวาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่ จำนวน 4 องค์ ชั้นที่ 4 เป็นอุโบสถ ที่ประดิษฐานพระประธาน มีชื่อว่า พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร และชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่สูงที่สุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในบุษบกไม้สัก ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระเบียงลานกว้างรอบทิศ สามารถเดินออกไปชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลประจวบคีรีขันธ์ในมุมสูง มองเห็นชายหาดบ้านกรูด และชายหาดทางสาย รวมถึงท้องทะเลทั้งสองฟากฝั่งของยอดเขาธงชัยแบบสุดลูกหูลูกตาสวยงามเป็นอย่างมาก

 “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่  9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้กราบขอพร

       นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าทางขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ยังมี “พระพุทธกิติสิริชัย” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิปิดทอง แบบศิลปะคันธารราษฎร์ (ปางตรัสรู้) ขนาดใหญ่ ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว หน้าตักกว้าง 5 วา เปรียบได้กับขันธ์ทั้ง 5 มีความสูง 9 วา เปรียบได้กับนวโลกุตตรธรรม 9 มีฐานกว้างโดยรอบ 16 วา เปรียบได้กับโสฬสญาณ มีศาลาพัก 3 หลังหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้าง เปรียบได้กับสมถะและวิปัสสนา

 “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่  9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

“พระพุทธกิติสิริชัย

       ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศใต้ สามารถมองเห็นชายฝั่งครึ่งหนึ่ง และทะเลอีกครึ่งหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานถวายนามว่า “พระพุทธกิติสิริชัย” นอกจากจะเป็นจุดที่กราบสักการะของประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวของหาดบ้านกรูด ที่สามารถมองเห็นวิวอันสวยงามได้โดยรอบ
       
       หากว่าใครมีโอกาสเดินทางมาที่ วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะนำว่าต้องมาชม “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” ที่งดงามอร่ามตา สง่าสมพระเกียรติในหลวง ร.9


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 สร้างจากแรงศรัทธาจงรักภักดี

view