สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สานต่อพระปณิธาน ฟ้าหญิง รพ.จุฬาภรณ์ ศูนย์กลางดูแลสุขภาพคนไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในด้านการเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนชาวไทยให้เข้าถึงการ รักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในระดับสากล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการทางการแพทย์ระดับสากล และในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง มุ่งเน้นให้บริการรักษาโรคมะเร็งควบคู่ไปกับการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกันพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

“เพื่อ สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในด้านการเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนชาวไทยให้เข้าถึงการ รักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและงานด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างสูง สุด” รศ.นพ.องค์การกล่าว

รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์นิวเคลียร์และเพทซีที หัวหน้างานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติมีการให้บริการ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นการให้บริการสารเภสัชรังสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องไซโคลตรอน โดยบริการให้กับสถานพยาบาลที่มีเครื่องเพทซีที อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น และส่วนที่สอง เป็นการให้บริการตรวจผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาด้วยเครื่องเพทซีที (PET/CT) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้ตรวจวินิจฉัย ประเมินระยะ และประเมินการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับการตรวจทางด้านโรคระบบประสาท อาทิ การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ การตรวจวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน และยังสามารถแยกโรคของสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ


เครื่อง PET-ct

นอกจากนี้ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติยังเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทุกระดับทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ภายในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้แนวคิด ‘Living Longer Living Stronger’ เจาะลึกรอยโรคมะเร็งและระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ได้จัดกิจกรรมเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และแพทย์หญิงบุราเพ็ญ บุญชู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเจาะลึกรอยโรคมะเร็งและระบบประสาทด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมรับฟังประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งจากคุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร ศิลปินชื่อดัง


นักกายภาพให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไป


พยาบาลประเมินอาการผู้เข้าร่วมโครงการ

และ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสลงทะเบียนทำแบบทดสอบเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทด้วยเครื่องเพทซีทีในโครงการวิจัยโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมตรวจเช็กสุขภาพประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง และภาวะสมองเสื่อม สร้างเกราะป้องกันให้ร่างกาย ตรวจเช็กดัชนีมวลกาย มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ พร้อมแนะนำอาหารบำรุงสมองและต้านมะเร็ง สร้างสรรค์สุขภาพ เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ แนะนำการออกกำลังสมอง ประลองความคิด ฝึกสมรรถภาพการทำงานของสมองด้วยการทรงตัว ด้วย Neurobic Exercise และดนตรีบำบัด บริหารสมอง สร้างสรรค์สุขภาพจิตให้อยู่ในภาวะสมดุล จากวงดนตรีของหน่วยคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0-2574-3355 หรือ 08-7694-7559


ที่มา : มติชนออนไลน์


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกัน

Tags : สานต่อพระปณิธาน ฟ้าหญิง รพ.จุฬาภรณ์ ศูนย์กลางดูแลสุขภาพคนไทย

view