สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีง่ายๆปลูกผักทานเองในพื้นที่จำกัด และลงทุนน้อย

จากประชาชาติธุรกิจ

วิธีง่ายๆปลูกผักทานเองในพื้นที่จำกัด และลงทุนน้อย

Prev
1 of 1
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 23 ธ.ค. 2558 เวลา 20:02:27 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


หลายๆ ท่านที่อยากปลูกผักไว้รับประทานเอง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องคำนึงในเรื่องการปลูกดังนี้


- หากมีพื้นที่ปลูกไม่มากจึงควรปลูกผักให้มากชนิด แต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการกินในแต่ละมื้อ


- หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นดิน สามารถปลูกได้ในภาชนะต่างๆ


- เลือกใช้วัสดุปลูกที่ร่วนซุย น้ำหนักเบา และอุ้มน้ำได้ดี


- เลือกปลูกผักที่การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ไม่มีกลิ่นฉุน ต้นไม่สูงเกินไป


- ผักที่ได้มักจะเป็นผักที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผักที่ปลูก เช่น ผักบุ้งจีน คะน้า กะเพรา โหระพา แมงลัก พริกขี้หนู มะเขือเปราะ ผักปลัง สะระแหน่ ผักกาดหอม ชมจันทร์ ผักชี ต้นหอม ขึ้นฉ่าย ยี่หร่า เป็นต้น


- การปลูกใส่ภาชนะ ต้องให้น้ำบ่อยครั้ง แต่ละครั้งจะไม่มาก เพราะน้ำจะแห้งเร็วกว่าปลูกลงดิน


- การให้ปุ๋ย อาจให้ได้ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยเคมี ในปริมาณที่เหมาะสม


- สารกำจัดโรคแมลง ทำได้โดยการเด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง การบี้ทำลายแมลงหรือหนอน หรือใช้ชีวภัณฑ์ เช่น สารสกัดจากสะเดา น้ำสบู่ น้ำแช่ยาฉุนการเพาะเมล็ด


อุปกรณ์ ภาชนะที่จะนำมาเพาะ เช่น ถาดเพาะ ตะกร้า กระถาง ต้องเป็นภาชนะที่สามารถระบายน้ำได้ดี วัสดุปลูก เมล็ดพันธุ์


1. เลือกชนิดของผักที่ต้องการปลูก


2. ทำวัสดุปลูกให้ชื้นก่อน (อาจเป็นขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยหมัก (4: 1) หรือใช้พีทมอส วัสดุปลูกสำเร็จต่างๆ หรือดินหมักก็ได้)


3. จากนั้นนำวัสดุปลูกใส่ลงในถาดเพาะ แล้วใช้ไม้เล็กๆ หรือนิ้วมือขีดวัสดุปลูกให้เป็นร่องตื้นๆ


4. หยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงไป รดน้ำให้ชุ่ม 2 ครั้ง เช้า-เย็น


- เมล็ดพันธุ์ผักส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการงอกประมาณ 4-7 วัน


- เมล็ดพันธุ์ผักที่มีเปลือกแข็ง เช่น บวบ มะระ อาจใช้กรรไกรตัดเล็บตัดบริเวณเปลือกเล็กน้อย (ตรงข้ามด้านที่รากจะงอก) เพื่อให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นการทำดินหมัก


การทำดินหมักเพื่อให้ดินระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกผักในกระถาง (สามารถทำเองได้) ส่วนประกอบดังนี้


- ปุ๋ยคอก


- เศษผัก


- กากน้ำตาลน้ำตาลทราย


- หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EMหรือน้ำหมักชีวภาพ)


- ดินที่มีอยู่ หรือ ดินถุง


นำส่วนประกอบทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน (ความชื้น 60-70% ) คลุมกองดินหมักด้วยผ้าใบหรือผ้าพลาสติกเพื่อไม่ให้โดนน้ำฝนในระยะแรกกองดินหมักจะเกิดความร้อนขึ้น ให้หมั่นกลับกองดินหมัก และหมักไปเรื่อยๆ จนไม่มีความร้อนหลงเหลืออยู่ จึงสามารถนำดินไปใช้เพาะเมล็ดหรือปลูกต้นไม้ต่อไปได้


ที่มา : ภาควิชาพืชสวน มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
http://topicstock.pantip.com/…/20…/08/J9630445/J9630445.htmlมติชนออนไลน์


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : วิธีง่ายๆ ปลูกผักทานเอง พื้นที่จำกัด ลงทุนน้อย

view