สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์


https://files.bikefordad2015.com/images/0.jpg        สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์และข้อห่วงใย 7 ข้อ ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com
       
       วันนี้ (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ และข้อห่วงใย 7 ข้อ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com
       
       ความว่า 1.ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยความศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อพ่อตลอดจนเพื่อนร่วม ชาติ 2.ตรวจเช็คร่างกายและเตรียมร่างกายให้พร้อม 3.พักผ่อนให้เพียงพอ 4.ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง 5.ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์สำหรับภารกิจในการขี่ให้ดี 6.ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจร ตลอดจนเส้นทางการขี่ 7.ขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้ม สุขกายสุขใจ
       
       พร้อมกันนี้ได้พระราชทานวิดีโอภาพฝีพระหัตถ์ และข้อห่วงใย 7 ข้อ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

https://files.bikefordad2015.com/images/1.jpg

https://files.bikefordad2015.com/images/2.jpg

https://files.bikefordad2015.com/images/3.jpg

https://files.bikefordad2015.com/images/4.jpg

https://files.bikefordad2015.com/images/5.jpg

https://files.bikefordad2015.com/images/6.jpghttps://files.bikefordad2015.com/images/7.jpg


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤตTags : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD

view