สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีช่วยให้ลูกมีความสงบภายใน/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกมี ความสงบภายใน นั่นก็คือ การแสดงความรักต่อลูกโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อลูกรู้สึกว่าเราอยู่เคียงข้างเสมอจะทำให้ลูกสัมผัสได้ถึงความรู้สึก ปลอดภัย เพราะโลกในทุกวันนี้มีสิ่งที่น่ากลัวและน่าวิตกกังวลมากมาย แต่เมื่อลูกมีปัญหาจะสามารถกลับมาในอ้อมอกที่อบอุ่นและปลอดภัยของพ่อแม่ได้ เสมอ
       
       คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ลูกจะเรียนรู้จากการเฝ้ามองดูพฤติกรรมของเราดังนั้นเราจึงควรมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกดังนี้
       
       1. สำแดงความรักและความเห็นอกเห็นใจ
       
       2. ควบคุมอารมณ์โกรธ
       
       3. พยายามทำงานเป็นทีม ที่มีความสามัคคี อย่าให้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียว
       
       4. รักษาจิตใจให้สงบ
       
       5.มีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้
       
       6. กล้าที่จะแสดงถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยไม่ก้าวร้าว
       
       7.มีความกล้า
       
       8.มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง
       
       หากต้องการสอนลูกให้มีความสงบภายในเราต้องให้ลูกมีสัมผัสความรู้สึก ปลอดภัยและรู้ว่าเรารักเขาอยู่เสมอ ลูกต้องการอยู่กับครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเขาและใช้เวลาร่วมกัน เพราะนั่นจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้ลูกมีอนาคตที่มั่นคงและมีความรู้สึก ปลอดภัยภายใน วิธีที่จะทำให้ลูกมีความรู้สึกนั้นมีข้อแนะนำดังนี้
       
       1. คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบให้เกียรติซึ่งกันและกันและพึ่งพาตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับการเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็กเพราะว่าเด็กจะซึมซับสิ่งเหล่า นี้เข้าไปข้างในและมีความรู้สึกไว้วางใจต่อผู้คนอื่นและคนที่อยู่รอบๆตัว
       
       2. ให้กำลังใจและจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้ทดลองสำรวจและค้นพบด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆกล้าทดลองเพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการ สำรวจและได้เล่นทดลอง อีกทั้งเด็กๆจะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและ ได้เรียนรู้การปฎิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอน
       
       ให้การสนับสนุนทางด้านสังคม
       
       1. ทักษะทางด้านสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองต้องช่วยให้เด็กๆรู้จักการสร้าง ทักษะทางด้านสังคมโดยสอนให้เด็กๆรู้จักการยอมรับผู้อื่นไม่ใช่การคอยซุบซิบ นินทาหรือทำกริยามารยาทที่ไม่ดีดูถูกผู้อื่นเพราะนั่นจะทำให้เด็กเข้าสังคม ไม่ได้
       
       2. จัดโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสเล่นร่วมกับพี่น้องและเพื่อนคนอื่น การเล่นกับเด็กอื่นๆ 1 ครั้งต่อสัปดาห์จะมีโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้และปรับตัวทางด้านอารมณ์และฝึก ทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย อีกทั้งเด็กจะได้เรียนรู้การแบ่งปัน การร่วมมือกันทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กๆที่อายุประมาณ 9 ขวบ หลายคนประสบความสำเร็จจากการมีเพื่อนที่สนิท จากการสร้างแบบของความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ถึงการไวต่อความ รู้สึกของคนอื่นและเป็นคนมีความอ่อนโยน
       
       สร้างความเชื่อมั่นและรู้จักพึ่งพาตัวเอง
       
       1. ให้กำลังใจและรู้จักพึ่งพากับลูก สอนให้ลูกเรียนรู้สัมผัสแห่งการพึ่งพาตนเอง เช่นรู้จักแต่งตัว แปรงฟัน หากไม่ได้ฝึกทักษะนี้เด็กจะขาดความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้
       
       2. สร้างให้ลูกรู้จักคุณค่าในตนเอง ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูก ดังนั้นผู้ปกครองควรจะทำให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นสิ่งที่หวงแหนของพ่อแม่เพราะ นั่นจะเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับลูก
       
       ช่วยลดความเครียดให้กับลูก
       
       1. เด็กแต่ละวัยมีความเครียด คุณพ่อคุณแม่อย่าคิดว่าเด็กๆไม่มีความเครียดเพียงแต่มีความเครียดในเรื่อง ที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นในฐานะผู้ปกครองเราไม่ควรเพิ่มความเครียดให้กับลูกแต่สอนให้ลูก รู้จักการผ่อนคลายและวิธีกำจัดความกลัวซึ่งทำให้เกิดความเครียดออกไปจากเด็ก โดยให้เหตุผลและคุยกับลูกด้วยเหตุผลและอย่าหลอกหรือทำให้ลูกกลัวโดยไม่มี สาเหตุ
       
       2. เอาใจใส่ลูก ผู้ปกครองสามารถสมัครเป็นผู้ปกครองอาสาเพื่อช่วยกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและกับคุณพ่อคุณ แม่ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในชีวิตของลูกที่โรงเรียน
       
       สอนให้ลูกมีจิตเมตตา
       
       การมีจิตเมตตาและการเห็นอกเห็นใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งใน การสร้างพลังภายในตัวเด็ก โดยเด็กจะเรียนรู้และจดจำถึงความรู้สึกของคนอื่นและชื่นชมในความรู้สึกนั้น สอนให้ลูกรู้จักเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนอื่น สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันต่อผู้อื่น โดย
       
       1. ให้ลูกฝึกทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นต่างๆ เช่น ไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง
       
       2. ให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน ให้ลูกรู้จักช่วยเหลือทำงานบ้าน ช่วยเหลือดูแลน้อง ดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน ให้ลูกมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปัน เพราะการแบ่งปันเป็นพลังพิเศษที่จะได้รู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นการ ทำให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง
       
       สอนให้ลูกรู้จักการควบคุมตัวเอง
       
       1. สร้างเสรีภาพที่มีขอบเขตให้กับลูกเพื่อลูกจะเรียนรู้จากการมีเหตุผลรู้จักเลือกตัดสินใจรู้จักกฎระเบียบต่างๆ
       
       2. ใช้เทคนิคการลงวินัยอย่างมีเหตุผล
       
       3. สอนให้ลูกรู้จักการควบคุมตัวเองให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำร้ายร่างกายเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
       
       ครอบครัวที่มีความอบอุ่นภาย ในจะช่วยให้ลูกสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนั้นและความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย พื้นฐานของครอบครัวและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ลูกปรับตัวเข้ากับ คนอื่นได้ง่ายและจะมีการตัดสินใจที่ฉลาด ลูกจะมีอนาคตที่ดีถ้าลูกมีพลังแห่งความสงบภายในอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกครอบ ครัวเสมอค่ะ


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : วิธีช่วยให้ลูกมีความสงบภายใน ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

view