สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี58

จาก โพสต์ทูเดย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2558

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแม่แห่งชาติปี 2558 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

"ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล"


ไร่รักษ์ไม้,Eosgear,มูลไส้เดือน,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,victorinox,แปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,servival Kit,ราคา,อร่อย

Tags : พระราชินี พระราชทานคำขวัญ วันแม่ปี58

view