สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โรค ไลฟ์สไตล์ คร่าชีวิตก่อนวัยอันควร

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โรคที่เกี่ยวข้องกับความสุขสบายในไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งเบาหวาน และมะเร็งบางชนิดคร่าชีวิตประชาชนก่อนวัยอันควร

องค์การอนามัยโลก (ฮู) เผย ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความสุขสบายในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จนละเลยการใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารหวาน เค็ม และ มีไขมันมากเกินไป และการสูบบุหรี่ นำไปสู่การเสียชีวิตของประชากรโลกเป็นจำนวนมาก โดยฮู เรียกกลุ่มโรคชนิดนี้ว่า "โรคไลฟ์สไตล์" หรือ โรคไม่ติดต่อร้ายแรง (เอ็นซีดี) และจัดว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่าโรคระบาดอื่นๆที่มนุษย์รู้จักทุกชนิด

ขณะที่โรคเอ็นซีดีเช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอด และ มะเร็งชนิดต่างๆ คร่าชีวิตชาวโลกราว 38 ล้านคนในปี 2555 ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่ 70 ปี ราว 16 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 30 จนถึง 60 ปี ทั้งยังเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการตรวจสอบพบในระดับมหภาค

ประชากร 16 ล้านคนที่เสียชีวิตเพราะโรคเอ็นซีดีในทุกปีนั้น 82% เป็นกลุ่มประชากรในประเทศยากจนถึงปานกลาง ที่รัฐบาลลงทุนด้านสาธารณสุขเพียงเล็กน้อย

มาร์การ์เร็ต ชาน เลขาธิการฮู กล่าวในแถลงการณ์ว่ามีโอกาสที่ประเทศต่างๆทั่วโลกจะร่วมกันรับมือกับการกระจายตัวของกลุ่มโรคเอ็นซีดีได้ หากมีการลงทุนด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมราว 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปีในช่วง 10 ปีข้างหน้า หรือ เฉลี่ยปีละ 1-3 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรในแต่ละประเทศ

ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตเพราะบุหรี่ก่อนวัยอันควรราว 6 ล้านคนต่อปี 3.3 ล้านคน จากการดื่มแอลกอฮอล์ 3.2 ล้านคน เพราะการขาดการออกกำลังกาย และ 1.7 ล้านคน เสียชีวิตเพราะบริโภคเกลือเข้าไปในร่างกายมากเกินไป


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,อะไหล่ victorinox,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,servival Kit

Tags : โรค ไลฟ์สไตล์ คร่าชีวิต ก่อนวัยอันควร

view